Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse superkamų kviečių vidutinė supirkimo kaina šių metų balandžio pradžioje (14 savaitę (04 01–07), palyginti su prieš mėnesį (10 savaitę (03 04–10) buvusia kaina, sumažėjo nuo 200,03 EUR/t iki 189,19 EUR/t. Pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 5,06 proc. (iki 179,91 EUR/t), o žirnių – 0,57 proc. (iki 189,47 EUR/t).
Tik rapsų vidutinė supirkimo kaina 2019 m. balandžio pradžioje, palyginti su prieš mėnesį buvusia kaina, padidėjo 1,56 proc. ir sudarė 372,46 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvos grūdų supirkimo kainos 2019 m. balandžio pradžioje buvo mažesnės negu prieš mėnesį