2019 m. balandžio mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 71,45 tūkst. t kombinuotųjų pašarų, o tai 4,6 proc. (3,17 tūkst. t) daugiau lyginant su balandžio mėn., tačiau 5,0 proc. (3,77 tūkst. t) mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Dėl užsitęsusių sausrų bei žaliųjų pašarų ir ganiavos trūkumo, premiksų ir mišinių galvijams gamyba, lyginant su balandžio mėn. atitinkamai padidėjo 59,1 proc. (194 t) ir 18,8 proc. (2,03 tūkst. t), o lyginant su praeitų metų gegužes mėn., atitinkamai 33,0 proc. (129 t) ir 0,5 proc. (64 t). Lyginant su praeitų metų geguže, kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių ūkiniams gyvūnams šerti (PGPK 10.91.10.39.00) gamyba padidėjo 31,4 proc. (1,18 tūkst. t), o šunų ėdalo gamyba – 22,8 proc. (264 t). Mišinių kiaulėms gamyba analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 3,8 proc. (665 t.), mišinių paukščiams gamyba – 14,0 proc. (4,53 tūkst. t), o kačių ėdalo – 3,1 proc. (224 t). 

Lyginant šių metų gegužes mėn. su balandžio mėn., mišinių paukščiams ir kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių gamyba didėjo atitinkamai 7,6 (1,97 tūkst. t) ir 15,3 proc. (657 t), tačiau sumažėjo šunų ir kačių ėdalo gamyba, atitinkamai 17,3 proc. (298 t) ir 14,1 proc. (1,13 tūkst. t), o mišinių kiaulėms gamyba – 1,5 proc. (253 t.). Per penkis šių metų mėn. buvo parduota 210,35 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 76,8 proc. (161,54 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus, 20,5 proc. (43,02 tūkst. t) ES rinkoje ir 2,8 proc. (5,78 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. 2019 m. sausio – gegužes mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo 9,4 proc. (16,78 tūkst. t), eksportas į ES šalis – 5,8 proc. (2,64 tūkst. t), o eksportas trečiąsias šalis padidėjo 7,2 proc. (388 t). Lyginant su 2018 m. sausio – gegužes mėn., šių metų tuo pačiu laikotarpiu kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai sumažėjo – 8,3 proc. (19,04 tūkst. t).

Pagal ŽUIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė

Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 39 70 75

2019 m. gegužės mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 71,45 tūkst. t kombinuotųjų pašarų