Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2019 m. liepos mėn. pradžioje (27 savaitę (07 01–07) kviečius supirko vidutiniškai po 193,27 EUR/t – 1,27 proc. didesne kaina negu prieš savaitę. Pašarinių miežių (II klasės) supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 3,37 proc. (iki 154,36 EUR/t), o kukurūzų – 3,41 proc. (iki 171,39 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227

Lietuvoje 2019 m. liepos mėn. pradžioje kviečių supirkimo kaina padidėjo, o pašarinių miežių ir kukurūzų – sumažėjo