2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 672,04 tūkst. t kombinuotųjų pašarų, o tai 9,5 proc. (70,60 tūkst. t) mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Nuo šių metų pavasarį užsitęsusios sausros nukentėjo įprastai žaliesiems ir stambiesiems pašarams naudojami pasėliai ir ypač ganyklos. Trūkstant ganyklų ir esant palyginti žemai žaliavinio pieno supirkimo kainai, padidėjo galvijų skerdimų skaičius, sumažėjo galvijų bandos, daugiausiai nukentėjo 5–7 karves turintys ūkiai. Mažėjant galvijų skaičiui šalyje, mišinių galvijams gamyba per dešimt šių metų mėnesių, palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7,1 proc. (9,69 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 2,6 proc. (619 t). Nors didėjantis ES paukštienos eksportas ir ženkliai sumažėjęs importas iš Brazilijos – didžiausios paukštienos eksportuotojos pasaulyje, įtakojo lesalų paukščiams gamybos padidėjimą šalyse narėse, lesalų gamyba Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sumažėjo penktadaliu – 20,9 proc. (63,44 tūkst. t), pardavimai –14,7 proc. (39,18 tūkst. t). Tokiam paukščių lesalų gamybos sumažėjimui, įtakos turėjo „Vievio paukščių“, didžiausios kiaušinių gamintojos šalyje, pasitraukimas iš kombinuotųjų pašarų gamintojų gretų. Analizuojamu laikotarpiu, panašiai tiek, kiek sumažėjo lesalų paukščiams, sumažėjo ir premiksų gamyba – 7,9 proc. (407 t). Po AKM atsigaunant šalies kiaulininkystės sektoriui, kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba per 2019 m. sausio – spalio mėn., palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, mažėjo nežymiai – 1,8 proc. (2,94 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba padidėjo – 11,3 proc. (5,21 tūkst. t), o šunų ėdalo – 12,6 proc. (1,48 tūkst. t).

Per šių metų sausio – spalio mėn. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 429,43 tūkst. t, iš to skaičiaus 78,1 proc. (335,26 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 20,0 proc. (86,07 tūkst. t) ES rinkoje ir 1,9 proc. (8,10 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje per dešimt šių metų mėn. sumažėjo 9,7 proc. (36,19 tūkst. t), eksportas į trečiąsias šalis – 26,5 proc. (2,92 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 4,1 proc. (3,62 t). Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai per septynis šių metų mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 9,1 proc. (42,77 tūkst. t).

Pagal ŽUIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 39 70 75

2019 m. sausio – spalio mėn. mažėjo mišinių galvijams ir paukščiams gamyba