ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų sausio–spalio mėn. Lietuvos pieno supirkėjai iš šalies pieno gamintojų supirko* 1 143,60 tūkst. t žalio natūralaus riebumo pieno (toliau – pieno) – 1,3 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–spalio mėn., o vidutinė minėto pieno supirkimo iš šalies gamintojų kaina padidėjo 2,7 proc. (iki 283,38 EUR/t (be PVM). Minėtu laikotarpiu pieno supirkimas iš ūkininkų ir šeimos ūkių sumažėjo 3,5 proc. (iki 804,49 tūkst. t), bet vidutinė supirkimo kana padidėjo 3,9 proc. (iki 265,17 EUR/t (be PVM), kai iš žemės ūkio bendrovių ir įmonių supirkimo kiekis padidėjo 4,4 proc. (iki 339,11 tūkst. t), o vidutinė supirkimo kaina sumažėjo 0,7 proc. (iki 326,60 EUR/t (be PVM). Lietuvos pieno supirkėjai ūkininkams ir šeimos ūkiams mokėjo 18,8 proc. mažiau nei žemės ūkio bendrovėms ir įmonėms. ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenimis, šių metų lapkričio mėn. Lietuvoje vidutinė pieno supirkimo kaina iš šalies pieno gamintojų turėtų sudaryti apie 302,84 EUR/t (be PVM) ir ji būtų apie 3,2 proc. didesnė nei spalio mėn.

2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje apie 1,2 proc. (iki 369,62 tūkst. t) sumažėjo pieno supirkimas iš kitų ES valstybių pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių. Didžioji dalis (apie 70,2 proc.) šio pieno buvo supirkta iš Latvijos (iš viso 259,48 tūkst. t). 2019 m. analizuojamą laikotarpį, palyginti su praėjusių metų sausio–spalio mėn., vidutinė pieno supirkimo kaina iš Latvijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių padidėjo 4,3 proc. (iki 308,37 EUR/t (be PVM), o supirkimo kiekis buvo 1,6 proc. didesnis. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos pieno supirkėjai iš Estijos pieno supirkimo ir perdirbimo įmonių supirko 110,0 tūkst. t pieno – 5,3 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–spalio mėn., o vidutinė pieno supirkimo kaina padidėjo 5,0 proc. (iki 321,26 EUR/t (be PVM).

2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos pieno supirkėjai į kitas ES valstybes pardavė 54,30 tūkst. t pieno – 24,6 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Daugiausia (apie 63,7 proc.) pieno buvo parduota į Lenkiją. 2019 m. sausio–spalio mėn. į šią šalį buvo parduota 34,58 tūkst. t pieno – 40,7 proc. mažiau nei 2018 m. sausio–spalio mėn., o vidutinė pardavimo kaina padidėjo 4,5 proc. (iki 318,07 EUR/t (be PVM). Šių metų sausio–spalio mėn. į Latviją buvo parduota 19,71 tūkst. t pieno ir tai 43,3 proc. daugiau nei prieš metus tuo pačiu laikotarpiu, o vidutinė pieno pardavimo kaina padidėjo 6,1 proc. (iki 310,23 EUR/t (be PVM). Šių metų sausio–spalio mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos pieno supirkėjų supirkto pieno pardavimo dalis į Latviją nuo viso parduoto pieno kiekio į kitas ES šalis, padidėjo 17,2 proc. punktais, o į Lenkiją – sumažėjo 17,2 proc. punktais.

* Į Lietuvos vidutinės svertinės supirkimo kainos ir bendro supirkimo kiekio apskaičiavimą įtraukta ir Lietuvos pieno perdirbimo įmonėse pagaminto žalio pieno, skirto perdirbti įmonių viduje, vertė bei kiekis.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė I. Tiškevičienė, tel. (8 37) 39 78 08

2019 m. sausio–spalio mėn. Lietuvoje sumažėjo žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo ir pardavimo kiekiai