2019 m. sausio–lapkričio mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 739,34 tūkst. t kombinuotųjų pašarų, o tai 9,6 proc. (78,22 tūkst. t) mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Mažėjant galvijų skaičiui šalyje, mišinių galvijams gamyba per vienuolika šių metų mėnesių, lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 7,0 proc. (10,47 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 2,3 proc. (619 t). Lesalų gamyba Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sumažėjo daugiau nei penktadaliu – 21,7 proc. (72,08 tūkst. t), o pardavimai – 15,6 proc. (45,67 tūkst. t). Tokiam paukščių lesalų gamybos sumažėjimui, įtakos turėjo „Vievio paukščių“, didžiausios kiaušinių gamintojos šalyje, pasitraukimas iš kombinuotųjų pašarų gamintojų gretų. Analizuojamu laikotarpiu premiksų gamyba sumažėjo 6,1 proc. (183 t), tačiau pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 28,36 proc. (589,5 tūkst. t). Kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba per vienuolika šių metų mėn., lyginant su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 2,3 proc. (4,11 tūkst. t), tačiau pardavimas vidaus rinkoje mažėjo 6,2 proc. (2,15 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba padidėjo 10,0 proc. (5,04 tūkst. t), pardavimai vidaus rinkoje – 5,0 proc. (2,00 tūkst. t), šunų ėdalo gamyba padidėjo 10,5 proc. (1,42 tūkst. t), pardavimai vidaus rinkoje – 21,8 proc.(2,16 tūkst. t).

Per šių metų sausio – lapkričio mėn. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 468,63 tūkst. t, iš to skaičiaus 78,10 proc. (365,35 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 20,2 proc. (94,79 tūkst. t) ES rinkoje ir 1,8 proc. (8,50 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje per vienuolika šių metų mėn. sumažėjo 10,5 proc. (42,99 tūkst. t), eksportas į trečiąsias šalis – 27,8 proc. (3,27 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 4,0 proc. (4,03 t). Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai per septynis šių metų mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 9,7 proc. (50,31 tūkst. t).

Pagal ŽUIKVC (ŽŪMPRIS) duomenis parengė Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 39 70 75

2019 m. sausio – lapkričio mėn. Lietuvoje pagaminta 739,34 tūkst. t kombinuotųjų pašarų