* lyginant 2020 m. sausio mėn. su 2019 m. gruodžio mėn.
** lyginant 2020 m. sausio mėn. su 2018 m. sausio mėn.
*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailendų, holšteinų, limuzinų, šarolė, simentalų ir kt. veislių.

Pastabos:
Kainos turgavietėse registruojamos einamojo mėnesio pirmąjį ir antrąjį savaitgalį (šeštadienį).
Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2019–2020 m. sausio mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.