Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2019 m. sudarė 810,49 tūkst. t ir, palyginti su 2018 m., sumažėjo 8,8 proc. arba 77,95 tūkst. t. Dėl šių metų pavasarį užsitęsusios sausros nukentėjo įprastai žaliesiems ir stambiesiems pašarams naudojami pasėliai ir ypač ganyklos. Trūkstant ganyklų ir esant palyginti žemai žaliavinio pieno supirkimo kainai, padidėjo galvijų skerdimų skaičius, sumažėjo galvijų bandos, daugiausiai nukentėjo 5–7 karves turintys ūkiai. Mažėjant galvijų skaičiui šalyje, mišinių galvijams gamyba 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 5,6 proc. (9,08 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 1,6 proc. (0,47 tūkst. t). Nors didėjantis ES paukštienos eksportas ir sumažėjęs importas iš Brazilijos – didžiausios paukštienos eksportuotojos pasaulyje, įtakojo lesalų paukščiams gamybos padidėjimą šalyse narėse, lesalų gamyba Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sumažėjo daugiau nei penktadaliu – 22,0 proc. (79,53 tūkst. t), o pardavimai – 15,8 proc. (49,80 tūkst. t). Tokiam paukščių lesalų gamybos sumažėjimui, įtakos turėjo „Vievio paukščių“, didžiausios kiaušinių gamintojos šalyje, pasitraukimas iš kombinuotųjų pašarų gamintojų gretų. Analizuojamu laikotarpiu,  premiksų gamyba mažėjo nežymiai – 5,0 proc. (0,30 tūkst. t), tačiau pardavimai vidaus rinkoje padidėjo beveik trečdaliu – 29,6 proc. (0,67 tūkst.  t), kai tuo tarpu bendri pardavimai (vidaus, ES ir trečiųjų šalių rinkose) padidėjo tik 0,82 proc. (39 t). Po afrikinio kiaulių maro (AKM) protrūkio atsigaunant šalies kiaulininkystės sektoriui, didėjant kiaulienos paklausai ir kainoms, kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo gana nežymiai – 2,4 proc. (4,89 tūkst. t), o bendri pardavimai ir pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo atitinkamai 5,9 proc. (2,30 tūkst. t) ir 4,4 proc. (1,68 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba padidėjo – 8,5 proc. (4,55 tūkst. t), o šunų ėdalo – 6,2 proc. (0,95 tūkst. t). Kačių ėdalo gamyba pernai metais, lyginant su 2018, didėjo nežymiai – 0,7 proc. (0,63 tūkst. t).

2019 m. kombinuotųjų pašarų struktūroje didžiausią dalį sudarė mišiniai paukščiams – 34,8 proc. (281,86 tūkst. t) ir mišiniai kiaulėms – 25,6 proc. (153,48 tūkst. t). Mišiniai galvijams pernai metų kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė 18,9 proc. (153,48 tūkst. t), kačių ėdalas ir kiti, niekur nepriskirti mišiniai (KN 10.91.10.39.00), atitinkamai 10,8 proc. (87,15 tūkst. t) ir 7,2 proc. (58,27 tūkst. t), šunų ėdalas 2,0 proc. (16,28 tūkst. t), premiksai – 0,7 proc. (5,82 tūkst. t).

2019 m. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 508,33 tūkst. t, iš to skaičiaus 78,10 proc. (365,35 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 20,2 proc. (94,79 tūkst. t) ES rinkoje ir 1,8 proc. (8,50 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2018 m., kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo 10,7 proc. (47,39 tūkst. t), eksportas į trečiąsias šalis – 26,8 proc. (3,44 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 2,3 proc. (2,41  t). Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 9,5 proc. (53,24 tūkst. t).

Pagal ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis parengė Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 397 075

Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2019 m. siekė 810,49 tūkst. t