* lyginant 2020 m. kovo mėn. su vasario mėn.
** lyginant 2020 m. kovo mėn. su 2019 m. kovo mėn.
*** angusų, aubrakų, galovėjų, hailendų, holšteinų, limuzinų, šarolė, simentalų ir kt. veislių.

Pastabos:
Kainos turgavietėse registruojamos einamojo mėnesio pirmąjį ir antrąjį savaitgalį (šeštadienį).
Turgavietėje registruojama pirminė, pardavėjo prašoma kaina (be nuolaidų).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti informacijos šaltinį

Ūkinių gyvūnų ir javų vidutinės kainos Lietuvos turgavietėse 2019–2020 m. kovo mėn. pradžioje EUR/mat. vnt.