Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2020 m. 12 savaitę (03 16–22) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 186,37 EUR/t – 0,56 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę (11 savaitę (03 09–15) buvusia kaina, bei 3,89 proc. mažesne kaina negu prieš metus (2019 m. 12 savaitę (03 18–24). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 150,22 EUR/t – 9,23 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę ir 12,96 proc. mažesne kaina negu prieš metus. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 135,80 EUR/t – 9,67 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, ir 22,35 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.

Rapsai buvo superkami vidutiniškai po 358,00 EUR/t – 2,71 proc. mažesne kaina negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.

Tik žirnių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo – šių metų 12 savaitę jų kaina buvo 196,97 EUR/t – ir tai buvo 8,44 proc. didesnė kaina negu prieš savaitę, bei 2,32 proc. didesnė kaina, palyginti su prieš metus buvusia kaina.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2020 m. kovo mėnesio antroje pusėje vidutinės grūdų supirkimo kainos sumažėjo