2020 m. pirmąjį ketvirtį Lietuvoje buvo pagaminta 249,20 tūkst. t kombinuotųjų pašarų, o tai 2,2 proc. (5,44 tūkst. t) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu premiksų gamyba padidėjo 13,6 proc. (185 t), bendri premiksų pardavimai – 13,0 proc. (135 t), o pardavimai vidaus rinkoje – 21,2 proc. (132 t). Analizuojamu laikotarpiu lesalų paukščiams gamyba padidėjo 2,1 proc. (1,71 tūkst. t), tačiau bendri pardavimai sumažėjo 1,4 proc. (1,04 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje – 1,5 proc. (1,11 tūkst. t). Per pirmuosius tris šių metų mėnesius, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių kiaulėms ir mišinių galvijams gamyba padidėjo nežymiai, atitinkamai 0,43 proc. (227 t) ir 0,68 proc. (484 t). Analizuojamu laikotarpiu mišinių kiaulėms bendri pardavimai padidėjo 26,4 proc. (2,50 tūkst. t), o pardavimai vidaus rinkoje – 25,9 proc. (2,43 tūkst. t), tikėtina, kad pardavimų didėjimas susijęs su kiaulių sektoriaus atsigavimu. Mišinių galvijams bendri pardavimai šių metų pirmąjį ketvirtį, lyginant su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 10,5 proc. (4,63 tūkst. t), o vidaus rinkoje – 8,3 proc. (0,97 tūkst. t), tam įtakos galėjo turėti sumažėjęs galvijų skaičius šalyje. Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (PGPK 10.91.10.39.00) gamyba išliko nepakitusi (11,66 tūkst. t), o ėdalo šunims ir katėms gamyba padidėjo atitinkamai 41,9 proc. (1,42 tūkst. t) ir 6,1 proc. (1,39 tūkst. t).

Šių metų sausio–kovo mėn. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 168,42 tūkst. t, iš to skaičiaus 65,1 proc. (109,60 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus, 33,9 proc. (57,12 tūkst. t) ES rinkoje ir 1,0 proc. (1,70 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. 2020 m. sausio–kovo mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai sumažėjo nežymiai – 0,2 proc. (354 t), o pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 1,9 proc. (2,10 tūkst. t).

Šaltinis: ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

2020 m. sausio–kovo mėn. Lietuvoje pagaminta 249,20 tūkst. t kombinuotųjų pašarų