Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse šių metų 25 savaitę (06 15–21) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 195,50 EUR/t. Palyginti su prieš savaitę (2020 m. 24 savaitę (06 08–14) buvusia kaina, ji buvo didesnė 1,68 proc., pašarinių miežių (II klasės) vidutinė supirkimo kaina padidėjo 1,30 proc. (iki 156,27 EUR/t), o kvietrugių – 3,94 proc. (iki 155,58 EUR/t).

Tačiau, jei palyginti 2020 m. 25 savaitę buvusias kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kainas su 2019 m. analogišku laikotarpiu, jos buvo atitinkamai 2,20 proc. ir 3,09 proc. mažesnės.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

2020 m. birželio mėn. antroje pusėje kviečių ir pašarinių miežių supirkimo kainos padidėjo