Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2021 m. gruodžio mėnesį eksportavo 395,979 tūkst. t grūdų – 2,66 proc. didesnį kiekį negu prieš mėnesį, bet 38,75 proc. mažiau negu 2020 m. gruodį. Didžiąją (92,21 proc.) eksportuotų grūdų dalį sudarė kviečiai (365,142 tūkst. t). Juos Lietuvos grūdų supirkimo įmonės eksportavo į Latviją, Lenkiją, Ispaniją, Vokietiją, Škotiją, Norvegiją, Singapūrą, Maršalo salas ir Nigeriją (vidutinė kaina – 254,91 EUR/t).

Rapsų 2021 m. gruodžio mėnesį eksportuota 87,187 tūkst. t – atitinkamai 2,2 karto ir 72,39 proc. didesnį kiekį negu lapkričio mėnesį ir 2020 m. analogišku laikotarpiu. Jie išvežti į Latviją, Lenkiją, Daniją, Vokietiją, Nyderlandus, Šveicariją ir Didžiąją Britaniją (vidutinė kaina – 555,63 EUR/t).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuva 2021 m. gruodžio mėnesį grūdų eksportavo mažiau negu 2020 m. gruodį, tačiau rapsų eksportas padidėjo