Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2022 m. 17 savaitę (04 25–05 01) kviečius supirko vidutiniškai po 341,68 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (16 savaitę (04 18–24), ji padidėjo 7,45 proc. bei buvo 64,02 proc. didesnė negu prieš metus (2021 m. 17 savaitę (04 26–05 02). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 340,14 EUR/t – 4,94 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę, bet net 95,88 proc. brangiau negu prieš metus. Žirnių vidutinė supirkimo kaina šių metų balandžio pabaigoje–gegužės pradžioje sumažėjo 3,95 proc. (iki 370,86 EUR/t), bet buvo daugiau kaip du kartus didesnė, palyginti su prieš metus buvusia kaina.

Rapsai 2022 m. 17 savaitę buvo superkami vidutiniškai po 945,42 EUR/t – 84,45 proc. didesne kaina, palyginti su 2021 m. analogišku metu buvusia kaina.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų balandžio pabaigoje – gegužės pradžioje kviečių supirkimo kaina padidėjo