Nuo pandemijos pradžios KRONE įmonių grupė suorganizavo 25 skiepijimo kampanijas, per kurias buvo paskiepyta apie 8 300 gyventojų. Apie 50 procentų vakcinos dozių buvo skirta KRONE įmonių darbuotojams, o kiti 50 procentų buvo skirti šeimos nariams arba greta esančių įmonių darbuotojams skiepyti.

„Vien išlaidos medžiagoms – reguliariems greitiesiems testams, kaukėms, dezinfekavimo priemonėms, skiepijimo centrų įrengimo išlaidoms ir pan. – sudaro apie 2 mln. Eur. Žinoma, dar yra su pandemija susijusios organizacinės ir prevencinės personalo išlaidos. Netiesioginės išlaidos – tvarkaraščio keitimas dėl karantino priemonių ar gamybos nutraukimo – siekia apie 8 mln. Eur. Per pastaruosius 22 mėnesius iš viso KRONE grupės įmonėms atsirado apie 10 mln. Eur papildomų išlaidų. Esant tokioms aplinkybėms esame dėkingi už sėkmingus finansinius metus“, – sako KRONE Holding SE & Co. KG stebėtojų tarybos pirmininkas Bernardas Krone.

Nepaisant sunkios situacijos rinkose, KRONE grupės pardavimai 2020–2021 finansiniais metais (nuo 2020 m. rugpjūčio 1 d. iki 2021 m. liepos 31 d.) siekė 2,2 mlrd. Eur, tai viršija ankstesnių metų lygį (apie 1,9 mlrd. Eur). Eksportuota 75 proc. produkcijos, o 25 proc. produkcijos buvo parduota Vokietijoje.

Komercinių transporto priemonių padalinyje bendrovės pardavimai siekė 1 374,0 mln. Eur arba 17,8 proc. daugiau negu 2019–2020 finansiniais metais (1 166,2 mln. eurų). 11,1 proc. padidėjo ir KRONE grupės žemės ūkio technikos pardavimai. 2020–2021 finansiniais metais žemės ūkio technikos buvo parduota už 813,5 mln. Eur (2019–2020 finansiniais metais – 731,9 mln. Eur).

2020–2021 finansinių metų pelnas prieš mokesčius išaugo nuo 42,0 mln. Eur iki 95,9 mln. Eur. Koncerno pardavimų grąža prieš mokesčius buvo 4,4 proc. (2019–2020 finansiniais metais – 2,2 proc.).

Turtas ir finansavimas

2020–2021 finansiniais metais balanso suma buvo 1 476,8 mln. Eur (2019–2020 finansiniais metais – 1 333,6 mln. Eur). Nusidėvėjimas nuo bendros 45,4 mln. Eur investicijų sumos ( 2019–2020 finansiniais metais – 60,2 mln. Eur) sudarė 38,9 mln. Eur. Likvidus turtas padidėjo 132,1 mln. Eur ir siekė 337,0 mln. Eur.

Nuosavas kapitalas balanso sudarymo dieną padidėjo nuo 588,7 mln. Eur iki 645,3 mln. Eur dėl uždirbto 68,9 mln. Eur grynojo pelno.  Nuosavybės koeficientas išliko stabilus ir sudarė 43,7 proc. (2019–2020 finansiniais metais – 44,1 proc.).

Vidutinės ir ilgalaikės trukmės įsipareigojimai padidėjo nuo 426,4 mln. Eur iki 500,5 mln. Eur. Koncernas disponuoja 1 146,2 mln. Eur trumpalaikiu ir ilgalaikiu turtu (2019–2020 finansiniais metais – 1 015,5 mln. eurų), kurį sudaro ilgalaikis materialusis turtas, atsargos ir gautinos sumos.

Darbuotojai

Praėjusiais finansiniais metais KRONE grupėje daugiau nei 15 šalių iš viso dirbo 5 438 darbuotojai (2019–2020 finansiniais metais – 5 375), įskaitant ir vidutiniškai 266 praktikantus (2019–2020 finansiniais metais – 293). Komercinių transporto priemonių padalinyje visame pasaulyje dirbo 2 924 darbuotojai (2019–2020 finansiniais metais – 2 948), žemės ūkio technikos sektoriuje – 2 195 žmonės (2019–2020 finansiniais metais – 2 163), o holdingo bendrovėje – 319 (2019–2020 finansiniais metais 264).

Moksliniai tyrimai ir plėtra

Praėjusiais finansiniais metais KRONE vėl investavo nemažas sumas į mokslinius tyrimus ir plėtrą bei papildė produkcijos asortimentą abejose verslo srityse. Pavyzdžiui, žemės ūkio technikos srityje buvo pristatyta nauja universali priekaba GX, prikabinamas ritinių vyniotuvas EasyWrapT ir naujas vieno rotoriaus grėblys. Tarp komercinių transporto priemonių KRONE pristatė modulinę važiuoklę Swap Liner, skirtą dviem keičiamiems konteineriams gabenti, naują konteinerių važiuoklę, optimizuotą puspriekabę Cool Liner, naujos kartos keičiamus konteinerius 4.0 ir pirmąjį elektrifikuoto KRONE eTrailer prototipą.

Be to KRONE savo mašinoms ir priekaboms pristatė papildomas skaitmenines paslaugas, kurias klientai, esant reikalui, gali atsisiųsti. Pavyzdžiui, žemės ūkio technikos sektoriuje tai apima nuolatinę mykrone.green klientų portalo plėtrą, o tarp komercinių transporto priemonių KRONE daugiausia dėmesio skyrė priežiūros sričiai ir be savo atsarginių dalių prekės ženklo „KRONE Trusted“ taip pat pristatė naująją KRONE 360° priekabų priežiūrą.

Bernardas Krone džiaugiasi sėkminga įmonės plėtra. „Pandemijos ir su ja susijusio nesaugumo fone 2,2 milijardo Eur apyvarta yra nuostabi. Ypatingai norėčiau padėkoti visoms KRONE komandoms, kurios net ir COVID-19 pandemijos metu visada buvo lanksčios ir drausmingos bei tuo parodė mums, kad jos yra nepaprastai lojalios KRONE įmonei. Taigi mums pavyko vėl tapti novatorišku gamintoju ir padidinti savo rinkos dalis abejose verslo srityse. Viena iš mūsų sėkmės sudedamųjų dalių, be abejo, yra nuolatinis klientų artumas, kurį, nors ir naujais būdais, puoselėjome ir pandemijos metu. Šią strategiją nuosekliai tęsime einamaisiais finansiniais metais, todėl, tikiuosi, kad galime ir toliau didinti pardavimus. Paskutinis, bet ne mažiau svarbus dalykas, kad COVID-19 pandemija mums labai aiškiai parodė žemės ūkio ir transporto reikalingumą visuomenei“.


Dr. Remigijus Zinkevičius, ŽŪIKVC

Nepaisant pandemijos KRONE grupės įmonių apyvarta padidėjo iki 2,2 mlrd. Eur