Analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., Lietuvos įmonėse avių skerdimai padidėjo 10,77 proc. ir sudarė 2,562 tūkst. vnt. Iš to skaičiaus 80,02 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Daugiausia Lietuvoje buvo paskersta avių, vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus (75,68 proc. nuo bendro paskerstų avių skaičiaus) ir jų skerdimai padidėjo 13,52 proc. (iki 1,939 tūkst. vnt.), o ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) – 2,98  proc. (iki 623 vnt.). Avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., padidėjo 12,51 proc. ir sudarė 50,150 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 622,25 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 214,03 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 15,06 proc. ir 17,18 proc. didesnės kainos nei 2021 m. sausio–balandžio mėn.

Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos skerdyklose buvo paskersta 10 ožkų ir ožių (2021 m. sausio–balandžio mėn. – 29 vnt.). Visi jie buvo paskersti grąžintinais pagrindais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai