2022 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 358,168 tūkst. kiaulių – 6,94 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse vidutinė kiaulių gyvojo svorio supirkimo kaina sudarė 114,39 EUR/100 kg – buvo 10,88 proc. aukštesnė nei 2021 m. sausio–gegužės mėn. (103,17 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per analizuojamą laikotarpį padidėjo 7,75 proc. (iki 113,88 EUR/100 kg), antros (106–115 kg) – 8,32 proc. (iki 115,72 EUR/100 kg), trečios (116–140 kg) – 17,52 proc. (iki 119,41 EUR/100 kg), o paršavedžių – 4,84 proc. (iki 69,72 EUR/100 kg).

2022 m. sausio–balandžio mėn. Lietuva eksportavo 64,305 tūkst. kiaulių – 27,39 proc. daugiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu (50,479 tūkst. vnt.). Analizuojamu laikotarpiu pagrindine eksporto šalimi buvo Lenkija, į kurią kiaulių eksportas sudarė apie 65,10 proc. viso Lietuvos kiaulių eksporto kiekio ir, palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., į ją Lietuva eksportavo du kartus daugiau, t. y. 41,865 tūkst. kiaulių, kurių vidutinė kaina sudarė 111,81 EUR/vnt., kai tuo tarpu 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu kaina sudarė 88,80 EUR/vnt. Į Latviją (į kurią Lietuvos gyvų kiaulių eksportas sudarė apie 34,34 proc. visų Lietuvos kiaulių eksporto) 2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, kiaulių eksportas sumažėjo 26,95 proc.

2022 m. sausio–balandžio mėn., palyginti su 2021 m. sausio–balandžio mėn., kiaulių importas į šalį sumažėjo 5,73 proc. ir sudarė 51,194 tūkst. vnt. Vidutinė importo kaina sudarė 64,42 EUR/vnt., o 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu – 69,49 EUR/vnt. Pagrindine kiaulių tiekėja analizuojamu laiko-tarpiu buvo Latvija – 46,790 tūkst. vnt. (91,40 proc. nuo gyvų kiaulių importo kiekio).

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), LSD

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2022 m. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys sumažėjo 6,94 proc., o supirkimo kaina padidėjo 10,88 proc.