Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – IGC) 2022 m. gegužės 19 d. duomenimis, 2022–2023 m. pasaulinio grūdų derliaus prognozė, palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 23,7 mln. t (iki 2 251,0 mln. t), ir tai būtų 39,7 mln. t mažiau nei 2021–2022 m. Grūdų derliaus prognozė sumažinta dėl laukiamo mažesnio kviečių ir kukurūzų derliaus pasaulyje.

Bendras grūdų sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 22,9 mln.  t mažesnis ir turėtų sudaryti 2 278,7 mln. t. 2022–2023 m., palyginti su 2021–2022 m., grūdų sunaudojimas pasaulyje turėtų būti mažesnis 7,5 mln. t. 2022–2023 m. grūdų prekybos apimtys pasaulyje pagal naujausias prognozes turėtų sudaryti 403,7 mln. t ir tai būtų 3,6 mln. t mažiau nei buvo prognozuota balandžio mėn. bei 12,4 mln. t mažiau, palyginti su 2021–2022 m.

IGC naujausiais gegužės mėnesio prognozės duomenimis, grūdų atsargos pasaulyje 2022–2023 derliaus metų pabaigoje numatomos mažesnės 1,5 mln. t ir turėtų sudaryti 579,6 mln. t, tai būtų 27,7 mln. t mažiau, palyginti su numatomomis 2021–2022 derliaus metų pabaigos atsargomis.

IGC naujausiais duomenimis, kviečių derlius pasaulyje 2022–2023 m. gali siekti 769,0 mln. t ir tai būtų 3,4 mln. t mažiau nei buvo prognozuota spalio mėn., bet 4,0 mln. t daugiau, palyginti su 2021–2022 m.

Kviečių sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu turėtų sudaryti 781,5 mln. t ir tai būtų 10,9 mln. t mažiau nei ankstesnėje prognozėje ir 12,2 mln. t mažiau, palyginti su 2021–2022 m. Kviečių sunaudojimas 2022–2023 m., palyginti su 2021–2022 m., maistui gali padidėti 0,53 proc. (iki 546,2 mln. t), pramonei – 1,23 proc. (iki 24,6 mln. t), o pašarams sumažėti 1,37 proc. (iki 144,3 mln. t).

IGC prognozės duomenimis, kviečių prekybos gegužės mėn. prognozė sumažinta 0,9 mln. t, o 2022–2023 m., palyginus su 2021–2022 m., gali būti didesnė 0,4 mln. t ir sudaryti 194,0 mln. t. Kviečių atsargų prognozė per analizuojamą laikotarpį sumažinta 6,0 mln. t. 2022–2023 m., palyginti su 2021–2022 m., kviečių atsargos gali būti 11,2 mln. t mažesnės ir sudaryti 270,9 mln. t.

Šaltinis:  IGC

IGC pasaulyje 2022–2023 m. gegužės mėn. sumažino grūdų derliaus prognozę