Šių metų sausio – lapkričio mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 955,05 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, o tai 1,5 proc. (14,48 tūkst. t) daugiau, lyginant su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Per vienuolika šių metų mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių kiaulėms ir mišinių galvijams gamyba nežymiai sumažėjo, atitinkamai 1,7 proc. (3,39 tūkst. t) ir 0,7 proc. (2,18 tūkst. t), o lesalų paukščiams sumažėjo 0,1 proc. (142 t). Analizuojamu laikotarpiu premiksų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (10.91.10.39.00) gamyba išaugo, atitinkamai 20,6 proc. (1,14 tūkst. t) ir 21,2 proc. (13,88 tūkst. t), o ėdalo šunims ir ėdalo katėms gamyba didėjo atitinkamai 8 proc. (1,47 tūkst. t) ir 3,7 proc. (3,87 tūkst. t).

Per vienuolika šių metų mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, didėjo visų pašarų grupių pardavimai, išskyrus mišinių kiaulėms, kurių pardavimai sumažėjo 6,3 proc. (3,39 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu daugiausiai išaugo premiksų ir kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (10.91.10.39.00) prekyba, atitinkamai 16,3 proc. (664 t) ir 18,8 proc. (9,52 tūkst.t). Mišinių galvijams ir lesalų paukščiams prekyba didėjo, atitinkamai 8,3 proc. (14,81 tūkst. t).

Per vienuolika šių metų mėn. parduota 708,08 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš jų 65,6 proc. (464,78 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 27,0 proc. (191,16 tūkst. t) – eksportas į ES šalis ir 7,4 proc. (52,14 tūkst. t) – eksportas į trečiąsias šalis. Lyginant šių metų sausio – lapkričio mėn. su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai padidėjo 4,7 proc. (31,76 tūkst. t), iš jų pardavimai vidaus rinkoje – 8,3 proc. (35,70 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 6,3 proc. (11,28 tūkst. t), tačiau eksportas į trečiąsias šalis sumažėjo 22,6 proc. (15,22 tūkst. t).

                                                                                                         Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

Per vienuolika šių metų mėnesių pagaminta 995,05 tūkst. t kombinuotųjų pašarų