Tarptautinės grūdų tarybos (toliau – IGC) 2023 m. vasario 17 d. duomenimis, 2022–2023 m. pasaulinio grūdų derliaus prognozė, palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 8,2 mln. t (iki 2 248,2 mln. t), ir tai būtų 42,3 mln. t mažiau nei 2021–2022 m. Grūdų derliaus prognozė sumažinta dėl laukiamo mažesnio kukurūzų derliaus pasaulyje (JAV ir Argentinoje).

Bendras grūdų sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu prognozuojamas 8,9 mln. t mažesnis ir turėtų sudaryti 2 266,5 mln. t. 2022–2023 m., palyginti su 2021–2022 m., grūdų sunaudojimas pasaulyje turėtų būti mažesnis 28,4 mln. t. 2022–2023 m. grūdų prekybos apimtys pasaulyje pagal naujausias prognozes turėtų sudaryti 407,4 mln. t ir tai būtų 0,9 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2023 m. sausio mėn., bet 16,4 mln. t mažiau, palyginti su 2021–2022 m.

IGC naujausiais sausio mėnesio prognozės duomenimis, grūdų atsargos pasaulyje 2022–2023 derliaus metų pabaigoje numatomos didesnės  2,5 mln. t ir turėtų sudaryti 579,3 mln. t, tai būtų 18,3 mln. t mažiau, palyginti su 2021–2022 derliaus metų pabaigos atsargomis. 2023 m. vasario mėn. duomenimis, tai būtų mažiausios atsargos per paskutinius aštuonerius metus.

Preliminariais duomenimis, 2023–2024 m. prognozuojami didesni kukurūzų pasėlių plotai, bet miežių pasėlių plotai pasaulyje gali sumažėti. Atsižvelgiant į neapibrėžtumą dėl žemės ūkio veiklos nekontroliuojamose karo zonos teritorijose, Ukrainos skaičiai yra labai sąlyginiai, tačiau preliminariai javų pasėlių plotai prognozuojami gerokai mažesni nei prieš metus. 2023–2024 m. prognozuojama mažesnė kviečių pasiūla, o bendram suvartojimui augant, prognozuojama, kad atsargos gali mažėti.

IGC naujausiais duomenimis, kviečių derlius pasaulyje 2022–2023 m. gali siekti 796,1 mln. t ir tai būtų 0,5 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2023 m. sausio mėn. bei 15,0 mln. t daugiau, palyginti su 2021–2022 m. Kviečių sunaudojimas pasaulyje analizuojamu laikotarpiu turėtų sudaryti 789,2 mln. t ir tai būtų 0,2 mln. t daugiau nei ankstesnėje prognozėje ir 5,9 mln. t daugiau palyginti su 2021–2022 m. Kviečių sunaudojimas 2022–2023 m., palyginti su 2021–2022 m., maistui gali padidėti 0,1 proc. (iki 545,6 mln. t), pašarams – 2,1 proc. (iki 150,1 mln. t), o pramonei – sumažėti 2,5 proc. (iki 23,6 mln. t).

IGC prognozės duomenimis, kviečių prekybos 2023 m. vasario mėn. prognozė padidinta 2,5 mln. t, o 2022–2023 m., palyginus su 2021–2022 m., gali būti mažesnė 0,1 mln. t ir sudaryti 196,6 mln. t. Kviečių atsargų prognozė per analizuojamą laikotarpį padidinta 1,1 mln. t. 2022–2023 m., palyginti su 2021–2022 m., kviečių atsargos gali būti 6,9 mln. t didesnės ir sudaryti 281,7 mln. t.

Šaltinis IGC

IGC sumažino 2022–2023 m. pasaulinio grūdų derliaus prognozę