Europos Sąjungos grūdų prekybos asociacijos (toliau – Coceral) 2023 m. kovo mėn. duomenimis, ES šalyse 2023 m. prognozuojamas 280,06 mln. t grūdų derlius, tai būtų 2,46 mln. t mažiau nei buvo prognozuota 2022 m. gruodžio mėn., bet 13,63 mln. t daugiau, palyginti su 2022 m. Pagrindinė visų grūdų derliaus padidėjimo, palyginti su praėjusiais metais, priežastis – laukiamas didesnis kukurūzų derlius.

Coceral naujausios prognozės duomenimis, ES šalyse 2023 m. minkštųjų kviečių derlius turėtų sudaryti 129,47 mln. t, tai 0,57 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2022 m. gruodžio mėn. bei 2,67 mln. t daugiau nei buvo 2022 m. Minkštųjų kviečių derliaus prognozė padidinta Ispanijoje, Italijoje, Vengrijoje ir Balkanų šalyse.

Coceral kovo mėn. sumažino 2023 m. miežių derliaus prognozę ES šalyse iki 52,47 mln. t, tai būtų 0,77 mln. t mažiau nei buvo prognozuota 2022 m. gruodžio mėn., bet 1,03 mln. t daugiau, palyginti su 2022 m.

2023 m. kukurūzų derliaus prognozė ES šalyse sumažinta 2,44 mln. t (iki 62,10 mln. t), bet palyginti su 2022 m., ji turėtų būti didesnė 9,79 mln. t. Prognozuojama, kad Vengrijoje, Rumunijoje, Bulgarijoje ir Italijoje derlius bus daug didesnis po to, kai 2022 m. derlius nukentėjo nuo didelės sausros ir karščio. Tačiau nesitikima, kad Prancūzijos kukurūzų derlius iš esmės atsigaus, nes prognozuojama, kad dėl didelių sąnaudų kukurūzų pasėlių plotai gali sumažėti. Kukurūzų pasėlių plotus gali pakeisti saulėgrąžos.

Coceral kovo mėn. duomenimis, 2023 m. rugių derliaus prognozė ES šalyse padidinta nuo 7,82 iki 7,85 mln. t ir tai būtų 113 tūkst. t daugiau, palyginti su 2022 m. Avižų derliaus prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta nuo 7,95 mln. t iki 7,89 mln. t ir tai būtų 150 tūkst. t daugiau nei 2022 m.

2023 m. rapsų derliaus prognozė ES šalyse pagal šių metų kovo mėn. duomenis padidinta 0,88 mln. t (iki 19,86 mln. t), tai būtų 111 tūkst. t daugiau, palyginti su 2022 m. Prognozuojami didesni rapsų pasėliai plotai, kurie turėtų padidinti rapsų derlių.

Šaltinis Coceral

ES šalyse 2023 m. prognozuojamas didesnis grūdų ir rapsų derlius nei 2022 m.