JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. gegužės mėn. prognozės duomenimis, 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su 2022 –2023 m. derliaus prognoze, padidinta 1,50 mln. t ir turėtų sudaryti 789,76 mln. t. Didesnis kviečių derlius prognozuojamas Argentinoje, Kanadoje, Kinijoje, ES ir Indijoje. Šį padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti laukiamas mažesnis kviečių derlius Australijoje, Rusijoje, Ukrainoje ir Kazachstane. Didžiausias kviečių derliaus padidėjimas laukiamas Argentinoje, kur tikimasi, kad derlius turėtų atsigauti po didelės sausros. Rekordinį kviečių derlių prognozuoja Kanadoje, o ES šalyse dėl laukiamo didesnio nei vidutinio kritulių kiekio daugumoje ES šalių (išskyrus Ispaniją ir Portugaliją) kviečių derlius prognozuojamas gausesnis. Rusijoje, palyginti su praėjusių metų rekordu dėl mažesnio kviečių pasėlių ploto ir derlingumo, derlius turėtų būti mažesnis. Ukrainoje dėl karo su Rusija, kviečių derlius gali būti mažesnis 21 proc. Po trijų iš eilės rekordinių kviečių derlių Australijoje prognozuojama, kad jis gali labai sumažėti ir sugrįžti į vidutinį lygį.

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2023–2024 m. prognozė, palyginti su 2022–2023 m., sumažinta 2,95 mln. t (iki 791,70 mln. t). Mažesnis kviečių sunaudojimas pasaulyje prognozuojamas pašarams ir pramonėje. Dėl didesnės pašarinių grūdų pasiūlos 2023–2024 m. kviečiai gali būti mažiau konkurencingi. Didžiausias pašarinių kviečių sunaudojimo sumažėjimas prognozuojamas Ukrainoje, Indijoje, Rusijoje ir Kinijoje.

Analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų sumažėti 5,52 mln. t ir sudaryti  209,72 mln. t. Tikimasi, kad Rusija vėl gali būti viena iš didžiausių eksportuotojų, po kurios sektų ES, Kanada, Australija, JAV ir Argentina. Didelis eksporto sumažėjimas prognozuojamas Australijoje, Indijoje ir Ukrainoje, kurį daugiau nei kompensuoti turėtų eksporto padidėjimas iš Argentinos, ES ir Rusijos. Kviečių importas 2023–2024 m. pasaulyje gali sudaryti 207,54 mln. t ir tai būtų 0,35 mln. t daugiau nei 2022–2023 m.

Naujausiais USDA duomenimis, 2023–2024 m. kviečių atsargos pasaulyje, palyginti su 2022–2023 m., gali būti mažesnės 1,94 mln. t ir sudaryti 264,34 mln. t. Didžiausias kviečių atsargų sumažėjimas prognozuojamas Rusijoje ir ES, bet didesnės turėtų būti Kinijoje ir Indijoje.

2023 m. gegužės mėn. USDA prognozės duomenimis, 2023–2024 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su 2022–2023 m. prognoze, padidinta 68,20 mln. t ir turėtų sudaryti 1 509,53 mln. t. 2023–2024 m kukurūzų derliaus pasaulyje turėtų būti rekordinis ir sudaryti 1 219,63 mln. t. Didžiausias kukurūzų derliaus padidėjimas laukiamas JAV, Argentinoje, ES, Kinijoje ir Serbijoje. Mažesnis kukurūzų derliaus dėl mažesnių pasėlių plotų prognozuojamas Ukrainoje ir Brazilijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2023–2024 m., palyginti su 2022–2023 m., padidinta 43,50 mln. t ir turėtų sudaryti 1 495,48 mln. t. Tikimasi, kad kukurūzų sunaudojimas pasaulyje gali padidėti apie 4,0 proc. Bendra 2023–2024 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 19,89 mln. t (iki 234,91 mln. t), o importo – 9,85 mln. t (iki 223,05 mln. t). Prognozuojama, kad dėl mažėjančių kukurūzų kainų pasaulyje, importas turėtų padidėti šiek tiek daugiau nei 5 proc. Šį padidėjimą turėtų nulemti padidėjimas keliose šalyse, įskaitant Kiniją, Egiptą, Vietnamą, Alžyrą, Meksiką, ir Kolumbiją. Mažesnis kukurūzų importas laukiamas ES ir Turkijoje.

Kinijoje 2023–2024 m. bendras kitų grūdų importas gali sudaryti 38,4 mln. t, tai būtų 7,2 mln. t daugiau nei 2022–2023 m., bet mažesnis nei rekordinis 50,5 mln. t, pasiektas  2020–2021 m. Miežių importas Kinijoje analizuojamu laikotarpiu gali siekti  7,0 mln. t, o sorgo –  8,0 mln. t.

Kitų grūdų atsargos 2023–2024 derliaus metų pabaigoje, palyginti su 2022–2023 m. prognozuojamomis atsargomis, turėtų būti 14,05 mln. t didesnės ir galėtų sudaryti 338,78 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė padidinta 15,49 mln. t (iki 312,90 mln. t). Daugiausia kukurūzų atsargų prognozė padidinta JAV, kurias iš dalies gali sumažinti laukiamos mažesnės atsargos Brazilijoje ir Kinijoje.

Šaltinis USDA

Pasaulyje 2023–2024 m. prognozuojamas didesnis kviečių ir kitų grūdų derlius