Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (toliau – FAO) 2023 m. liepos mėn. duomenimis, 2023 m. bendras grūdų derlius pasaulyje prognozuojamas 2 819,0 mln. t ir tai būtų 1,1 proc. daugiau, palyginti su 2022 m. Kviečių derlius pasaulyje 2023 m. prognozuojamas 2,3 proc. mažesnis nei 2022 m. ir turėtų sudaryti 783,3 mln. t. Kitų grūdų derlius pasaulyje analizuojamu laikotarpiu gali būti didesnis 2,9 proc. ir sudaryti 1 512,0 mln. t.

Naujausios FAO analitikų prognozės duomenimis, ES šalyse bendras grūdų derlius 2023 m. turėtų sudaryti 289,7 mln. t, tai būtų 7,4 proc. daugiau nei 2022 m. Iš to skaičiaus kviečių derlius 2023 m. turėtų sudaryti 140,0 mln. t, tai būtų 4,6 proc. daugiau, palyginti su 2022 m., bei 1,2 proc. didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Didesnis kviečių derlius prognozuojamas dėl didesnio derlingumo, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, išskyrus Iberijos pusiasalį, kur nuolatinė sausra paveikė javų pasėlius. Kukurūzų derlius 2023 m. turėtų sudaryti 64,4 mln. t, tai būtų daugiau nei 2022 m, kai kukurūzų pasėliai buvo nukentėję nuo sausros. 2023 m. derliaus kukurūzų pasėlius Iberijos pusiasalyje taip pat  paveikė sausra. Baltijos jūros šalyse, dalyje Vokietijos ir Airijos taip pat  jaučiamas dirvožemio drėgmės trūkumas.

Naujausiais FAO duomenimis, Ukrainoje 2023 m. visų grūdų derlius turėtų sudaryti 47,8  mln. t – būtų 12,5 proc. mažesnis, palyginti su 2022 m. Kviečių derlius Ukrainoje 2023 m. turėtų sudaryti 18,5 mln. t ir būtų 8,4 proc. mažesnis, palyginti su 2022 m., bei 28,8 proc. mažesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį. Vykstant karo veiksmams šalyje, apie 30 proc. mažiau buvo pasėta žieminių kviečių. Ukrainoje, nors ir esant palankioms meteorologinės sąlygoms mažesnį  grūdų derlių lemia  suvaržytas priėjimas į laukus, darbo jėgos trūkumas ir taip pat apribota ūkininkų galimybė įsigyti trąšų. Dėl analogiškų priežasčių prognozuojama, kad kukurūzų derlius gali sudaryti 22,5 mln. t, tai būtų 35 proc. mažiau nei vidutinis.

FAO duomenimis, Rusijoje 2023 m. grūdų derlius turėtų sudaryti 125,4 mln. t – tai būtų 14,5 proc. mažesnis, palyginti su 2022 m., bet 0,8 proc. didesnis už paskutinių penkerių metų vidurkį (124,4 mln. t). Kviečių derlius 2023 m. turėtų sudaryti 82,8 mln. t, tai 0,8 proc. daugiau negu 2022 m. Kviečių derlius iki beveik vidutinio lygio turėtų mažėti dėl per didelio drėgmės kiekio 2022 m. pabaigoje ir nepalankių grūdų supirkimo kainų. Didesnis nei įprastai prognozuojamas kukurūzų ir miežių derlius.

Šaltinis  FAO

FAO 2023 m. prognozuoja mažesnį kviečių derlių Ukrainoje ir Rusijoje, o ES šalyse – didesnį