JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2023 m. rugpjūčio mėn. prognozės duomenimis, 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su liepos mėn. derliaus prognoze, sumažinta 3,3 mln. t ir turėtų sudaryti 793,37 mln. t. Kviečių derliaus prognozė, sumažinta ES – 3,0 mln. t (iki 135,0 mln. t). Mažesnis kviečių derlius prognozuojamas Ispanijoje, Lietuvoje ir Rumunijoje. Kinijoje taip pat prognozuojamas 3 mln. t mažesnis kviečių derlius (sumažinta iki 137 mln. t). Kanadoje dėl nepalankių meteorologinių sąlygų (drėgmės trūkumo) kviečių derliaus prognozė sumažinta 2 mln. t (iki 33 mln. t). Dėl didesnių pasėlių plotų ir derlingumo Ukrainoje kviečių derlius laukiamas 3,5 mln. t didesnis ir turėtų sudaryti 21,0 mln. t, o Kazachstane dėl tos pačios priežasties turėtų padidėti  1 mln. t (iki 15,0 mln. t).

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2023–2024 m. prognozė sumažinta 3,38 mln. t (iki 796,07 mln. t). Prognozė sumažinta dėl mažesnio kviečių sunaudojimo ES (maistui, sėklai) ir Kinijoje (pramonėje). USDA duomenimis, analizuojamu laikotarpiu, kviečių eksportas pasaulyje turėtų sumažėti 2,23 mln. t ir sudaryti 209,39 mln. t. Kviečių eksporto prognozė sumažinta dėl numatomo mažesnio  jų eksporto Kanadoje ir JAV. Kviečių importo prognozė pasaulyje sumažinta 0,57 mln. t ir turėtų sudaryti 207,39 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2023–2024 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų sumažėti 0,92 mln.  t (iki 265,61 mln. t)., tai būtų pačios mažiausios atsargos nuo 2015–2016 m.

2023 m. rugpjūčio mėn. USDA prognozės duomenimis, 2023–2024 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su liepos mėn. prognoze, sumažinta 16,12 mln. t – iki 1 497,26 mln. t. Mažesnį kukurūzų derlių ES, Kinijoje ir Rusijoje iš dalies turėtų kompensuoti laukiamas didesnis kukurūzų derlius Ukrainoje ir Kanadoje. ES kukurūzų derlius laukiamas mažesnis dėl sumažėjusio ploto. Didžiausias nuosmukis prognozuojamas Vengrijoje, Rumunijoje, Vokietijoje ir Italijoje. Kinijos kukurūzų derlius  prognozuojamas mažesnis dėl per didelio drėgnumo pagrindinėse šiaurės rytų Kinijos provincijose. Ukrainoje dėl didesnio kukurūzų pasėlių ploto ir derlingumo (iškritus pakankamam kritulių kiekiui liepos mėn.) derliaus prognozė padidinta 2,5 mln. t (iki 27,5 mln. t). Rusijos kukurūzų derliaus prognozė sumažinta atsižvelgiant į mažesnį jų pasėlių plotą. Mažesnis miežių derlius prognozuojamas ES šalyse, Kanadoje ir Rusijoje.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2023–2024 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, sumažinta 10,46 mln. t ir turėtų sudaryti 1 486,62 mln. t. Bendra 2023–2024 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu sumažinta 2,63 mln. t (iki 235,69 mln. t), o importo – 1,38 mln. t (iki 226,10 mln. t). Pagrindiniai pasaulinės prekybos kitais grūdais pokyčiai 2023–2024 m. apima sumažėjusį kukurūzų eksportą į JAV ir ES. Kukurūzų importas turėtų padidėti į Kanadą ir Zimbabvę, bet sumažėti į Egiptą, Vietnamą ir Alžyrą. Mažesnis miežių eksportas prognozuojamas į Kanadą ir ES, o miežių importas turėtų didėti į ES, bet mažėti į Kiniją ir Iraną.

2023–2024 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 2,93 mln. t ir turėtų sudaryti 336,79 mln. t. Iš jų – kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 3,07 mln. t (iki 311,05 mln. t). Mažesnės kukurūzų atsargos prognozuojamos Kinijoje, Zambijoje. Ir Rusijoje. Kukurūzų atsargų sumažėjimą iš dalies turėtų padidinti numatomos didesnės jų atsargos Ukrainoje ir Pietų Afrikos Respublikoje.

Šaltinis USDA

USDA rugpjūčio mėn. sumažino 2023–2024 m. kviečių derliaus prognozę pasaulyje