2023 m. 47 savaitę didmeninėje prekyboje vidutinės degalų kainos kito įvairiai. Didmeninė dyzelino žemės ūkiui kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 6,0 proc., dyzelino – 4,1 proc., šildymo kuro – 2,6 proc., o benzino A-95 ir automobilių dujų – sumažėjo, atitinkamai 3,0 proc. ir 0,4 proc. Palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu didmeninė dyzelino kaina sumažėjo 15,4 proc., dyzelino žemės ūkiui – 19,5 proc., šildymo kuro – 13,3 proc., benzino A-95 – 9,1 proc., o automobilių dujų – 12,2 proc.
Mažmeninėje prekyboje 2023 m. 47 savaitę vidutinės degalų (išskyrus automobilių dujų) kainos mažėjo. Mažmeninė dyzelino žemės ūkiui kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,7 proc., benzino A-95 – 0,6 proc., dyzelino – 0,5 proc., o automobilių dujų – padidėjo 1,6 proc. Palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu mažmeninė dyzelino kaina sumažėjo 17,9 proc., dyzelino žemės ūkiui – 20,0 proc., benzino A-95 – 9,4 proc., o automobilių dujų – 14,8 proc.

Vidutinės degalų kainos Lietuvos rinkoje 2023 m. 47 savaitę


Vidutinės mažmeninės degalų kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2023 m. 47 savaitę

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Degalų kainos Lietuvos rinkoje 2023 m. 47 savaitę