2023 m. 48 savaitę didmeninėje prekyboje vidutinės degalų kainos kito įvairiai. Didmeninė dyzelino žemės ūkiui kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 0,2 proc., dyzelino – 0,1 proc., šildymo kuro – 0,1 proc., automobilių dujų – padidėjo 0,4 proc., o benzino A-95 – nepasikeitė. Palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu didmeninė dyzelino kaina sumažėjo 11,5 proc., dyzelino žemės ūkiui – 15,0 proc., šildymo kuro – 11,0 proc., benzino A-95 – 5,8 proc., o automobilių dujų – 10,7 proc.
Mažmeninėje prekyboje 2023 m. 48 savaitę vidutinės degalų (išskyrus dyzelino) kainos mažėjo. Mažmeninė dyzelino žemės ūkiui kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 1,0 proc., benzino A-95 – 0,7 proc., automobilių dujų – 0,6 proc., o dyzelino – padidėjo 1,2 proc. Palyginti su 2022 m. atitinkamu laikotarpiu mažmeninė dyzelino kaina sumažėjo 12,3 proc., dyzelino žemės ūkiui – 19,3 proc., benzino A-95 – 7,3 proc., o automobilių dujų – 13,3 proc.

Vidutinės degalų kainos Lietuvos rinkoje 2023 m. 48 savaitę

Vidutinės mažmeninės degalų kainos didžiuosiuose Lietuvos miestuose 2023 m. 48 savaitę

Šaltinis – ŽŪDC (LŽŪMPRIS)
Naudojant ŽŪDC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Degalų kainos Lietuvos rinkoje 2023 m. 48 savaitę