2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2021 01-06

2021-11-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2021 01-06

2021-11-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2021 01-06

2021-11-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal akvakultūros metodus 2021 01-06

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-11-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2020 – 2021 m. I pusm.

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal rinkas  2019 – 2020 m. tūkst.

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* turto ir įsipareigojimų duomenys 2019 – 2020 m. tūkst. EUR

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių išlaidos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba 2019 – 2020 m. tūkst. Eur

2021-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pajamos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2019 – 2020 m. tūkst. Eur

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2019 – 2020 m. II pusm.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2019 – 2020 m. II pusm.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2019 – 2020 m.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2019 – 2020 m.

2021-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir dirbtos valandos 2019–2020 m.

2021-04-16 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2019-2020 m.

2021-04-16 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2019-2020 m.

2021-04-16 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2019-2020 m.

2021-04-16 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2019-2020 m.

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2020 01-06

2020-11-13 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2020 01-06

2020-11-13 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2020 01-06

2020-11-13 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2020 01 06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal akvakultūros metodus 2020 01-06

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-11-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2019 – 2020 m. I pusm.

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* turto ir įsipareigojimų duomenys 2018 – 2019 m. tūkst. EUR

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal rinkas 2018 – 2019 m. tūkst.

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių išlaidos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba 2018 – 2019 m. tūkst. Eur

2020-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pajamos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2018 – 2019 m. tūkst. Eur

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal žuvų rūšis 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2018-2019 m.

2020-04-17 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2018-2019 m.

2020-04-17 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2018-2019 m.

2020-04-17 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2018-2019 m.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2018 – 2019 m. II pusm.

2020-04-17 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis metinis skaičius ir dirbtos valandos 2018–2019 m.

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2019 01-06

2019-10-11 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2019 01-06

2019-10-11 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2019 01-06

2019-10-11 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2019 01-06

2019-10-11 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal akvakultūros metodus 2019 01-06

2019-08-14 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbantys darbuotojų skaičius ir dirbtos valandos 2018–2019 m. I pusm.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2017-2018 m.

2019-04-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2017-2018 m.

2019-04-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2017-2018 m.

2019-04-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2017-2018 m.

2019-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal žuvų rūšis ir akvakultūros metodus 2017-2018 m.

2018-11-20 – Lietuvos jūrinės žvejybos įmonių balanso duomenys 2016-2017 m.

2018-11-20 – Tolimuose vandenyse žvejojančių laivų veiklos pajamos, išlaidos ir darbuotojų skaičius 2016-2017 m.

2018-11-20 – Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių laivų veiklos pajamos, išlaidos ir darbuotojų skaičius 2016-2017 m.

2018-11-20 – Baltijos jūroje žvejojančių laivų veiklos pajamos, išlaidos ir darbuotojų skaičius 2016-2017 m.

2018-10-19 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagaminta produkcija pagal gamybos ir žuvų tipą 2018 m. I pusmetį

2018-10-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2017 – 2018 m. I pusm.

2018-10-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavų kiekis ir vertė 2017 – 2018 m. I pusm.

2018-10-12 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2017 – 2018 m. I pusm.

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2018 01-06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2018 01-06

2018-10-10 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2018 01-06

2018-10-10 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2018 01-06

2018-10-10 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2018 01-06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2018 01 06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2018 01-06

2018-10-10 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal akvakultūros metodus 2018 01-06

2018-10-05 – Žuvų perdirbimu užsiimančių įmonių Lietuvoje pelningumas 2016 – 2017 m.

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal rinkas 2016 – 2017 m. tūkst.

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių* turto ir įsipareigojimų duomenys 2016 – 2017 m. tūkst. EUR

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pajamos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2016 – 2017 m. tūkst. Eur

2018-09-28 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių išlaidos* už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba 2016 – 2017 m. tūkst. Eur

2018-04-27 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbančių darbuotojų vidutinis skaičius ir dirbtos valandos 2013 – 2017 m.

2018-04-20 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagaminta produkcija pagal gamybos ir žuvų tipą 2017 m.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse dirbantys darbuotojai ir jų dirbtos darbo valandos 2016–2017 m.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2016 m. – 2017 m. II pusm.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. II pusm.

2018-04-16 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. II pusm.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2016-2017 m.

2018-04-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2016-2017 m.

2018-04-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2016-2017 m.

2018-04-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2016-2017 m.

2018-04-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal žuvų rūšis ir akvakultūros metodus 2016-2017 m.

2017-11-21 – Vidutinis metinis darbuotojų skaičius Lietuvos jūrinės žvejybos sektoriuje 2016 m.

2017-11-20 – Lietuvos jūrinės žvejybos įmonių balanso duomenys

2017-11-20 – Baltijos jūros priekrantėje žvejojančių laivų pajamos ir išlaidos Eur, 2016 m.

2017-11-20 – Baltijos jūroje žvejojančių laivų pajamos ir išlaidos Eur, 2016 m.

2017-11-20 – Tolimuose vandenyse žvejojančių laivų pajamos ir išlaidos Eur, 2016 m.

2017-10-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2016 m. – 2017 m. I pusm.

2017-10-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintai produkcijai sunaudotų žuvų žaliavos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. I pusm.

2017-10-13 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis ir vertė 2016 m. – 2017 m. I pusm.

2017-10-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse sunaudotų pašarų kiekis ir vertė 2017 01-06

2017-10-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių ir ūkių vidutinis darbuotojų skaičius ir suminis dirbtų valandų skaičius 2017 01-06

2017-10-12 – Įveistų uždarųjų akvakultūros sistemų bendras tūris Lietuvoje 2017 01-06

2017-10-12 – Įveistų akvakultūros baseinų ir kanalų tūris Lietuvoje 2017 01-06

2017-10-12 – Įžuvintų akvakultūros tvenkinių plotas Lietuvoje 2017 01-06

2017-10-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vertė pagal realizacijos šalį 2017 01-06

2017-10-12 – Lietuvos akvakultūros įmonėse užaugintos ekologinės ir įprastinės gamybos akvakultūros produkcijos realizacijos kiekis ir vidutinė kaina pagal žuvų rūšis 2017 01-06

2017-10-12 – Lietuvos akvakultūros įmonių užaugintos ir realizuotos akvakultūros produkcijos kiekis ir vidutinė gamintojo kaina pagal žuvų rūšis ir akvakultūros metodus 2017 01-06

2017-09-29 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių pagamintų žuvų produktų pajamos ir parduoti kiekiai pagal realizacijos rinkas1 2015 m. – 2016 m. tūkst.

2017-09-29 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių1 pajamos už parduotus pagamintus žuvų produktus ir suteiktas paslaugas, susijusias su žuvų produktų gamyba, bei kitos pajamos 2015 m. – 2016 m. tūkst. EUR

2017-09-29 – Žuvininkystės perdirbimo pramonės įmonių1 balanso duomenys 2015 m. – 2016 m. tūkst. EUR

2017-04-14 – Lietuvos žuvų perdirbimo pramonės įmonėse pagamintos produkcijos kiekis pagal gamybos tipus 2015 m. – 2016 m.