Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2020 m. sausio–spalio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–spalio mėn. iš 17 813 pieno gamintojų supirko 1 142,16 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–spalio mėn. – 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,42 proc., arba 4,72 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,3 proc., arba 5,84 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. spalio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. rugsėjo mėn., padidėjo 4,2 proc. ir sudarė 235,9 Eur/t. Palyginus su 2019 m. spalio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 4,3 proc. didesnė.

2020 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. spalio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).

  1. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. spalio mėn. vidutinė natūralaus (4,27 proc. riebumo ir 3,52 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 8,4 proc. ir siekė 305,2 Eur. Palyginti su 2019 m. spalio mėn., ji buvo 4,0 proc. didesnė. Analizuojant 2019 m. spalio mėn. – 2020 m. spalio mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. spalio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 340,6 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. spalio mėn., buvo 3,3 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 278,2 Eur/t, Lenkijoje – 312,9 Eur/t, Estijoje – 285,0 Eur/t. Palyginus su 2019 m. spalio mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 3,0 proc., Estijoje – 6,7 proc. Lenkijoje vidutinė kaina už natūralų pieną, palyginus su 2019 m. spalio mėn., sumažėjo 0,4 proc.

2020 m. spalio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–spalio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 903,02 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 22,07 tūkst. t, arba 2,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 239,15 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 17,34 tūkst. t, arba 6,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. spalio 31 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,4 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,3 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,0 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,0 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,9 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2020 m. spalio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–spalio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,4 proc., o gamintojų skaičius – 11,6 proc., pieno pardavimas padidėjo 0,4 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–spalio mėn. sumažėjo 6,3 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 1,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,6 proc. – nuo 886,322 tūkst. t (2019 m. sausio–spalio mėn. duomenys) iki 900,66 tūkst. t (2020 m. sausio–spalio mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. lapkričio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 237,41 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,8 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,81 tūkst. gamintojų, kurie laiko 219,35 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2020 m. sausio–spalio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.289 075,791 347
Alytaus r. sav.96326 128,795 439
Anykščių r. sav.33017 797,353 703
Birštono sav.22492,77151
Biržų r. sav.56727 356,325 852
Druskininkų sav.57581,25177
Elektrėnų sav.55878,48252
Ignalinos r. sav.634 469,621 142
Jonavos r. sav.3613 055,522 083
Joniškio r. sav.6715 041,893 459
Jurbarko r. sav.69426 396,296 029
Kaišiadorių r. sav.1794 053,581 095
Kalvarijos sav.31220 218,003 649
Kauno m. sav.118,708
Kauno r. sav.10527 310,724 168
Kazlų Rūdos sav.1189 750,681 671
Kelmės r. sav.1 14940 604,258 850
Klaipėdos r. sav.15615 754,933 216
Kretingos r. sav.17912 730,072 491
Kupiškio r. sav.43117 100,813 633
Kėdainių r. sav.18040 630,336 198
Lazdijų r. sav.72513 816,243 224
Marijampolės r. sav.33635 274,635 752
Mažeikių r. sav.26216 972,233 637
Molėtų r. sav.2716 398,341 546
Pagėgių sav.34736 282,996 858
Pakruojo r. sav.5553 495,487 700
Panevėžio r. sav.17944 704,807 421
Pasvalio r. sav.25547 435,028 906
Plungės r. sav.39036 410,136 670
Prienų r. sav.49215 749,133 699
Radviliškio r. sav.35835 263,256 677
Raseinių r. sav.88235 404,227 614
Rietavo sav.20413 911,942 662
Rokiškio r. sav.26613 862,303 017
Skuodo r. sav.57044 260,718 425
Tauragės r. sav.79041 010,468 137
Telšių r. sav.66544 767,728 677
Trakų r. sav.721 406,83359
Ukmergės r. sav.2599 986,442 126
Utenos r. sav.22614 610,133 081
Varėnos r. sav.1131 679,07474
Vilkaviškio r. sav.87823 834,365 457
Vilniaus r. sav.431 768,12391
Zarasų r. sav.1504 709,011 095
Šakių r. sav.48767 993,3510 166
Šalčininkų r. sav.2133 362,86850
Šiaulių r. sav.15827 789,314 612
Šilalės r. sav.1 41569 215,7214 054
Šilutės r. sav.85845 470,1010 127
Širvintų r. sav.1692 348,10597
Švenčionių r. sav.333 521,62722
Iš viso17 8131 142 160,70219 346