Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 15 906 pieno gamintojų supirko 884,24 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 903,91 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,4 proc., arba 21,54 tūkst. t. Per 2021 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 129,84 tūkst. t pieno arba 1,7 proc. mažiau nei 2020 m. rugpjūčio mėn. Daugiau skaityti čia.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.