Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 15 906 pieno gamintojų supirko 884,24 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 903,91 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,4 proc., arba 21,54 tūkst. t. Per 2021 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 129,84 tūkst. t pieno arba 1,7 proc. mažiau nei 2020 m. rugpjūčio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. rugpjūčio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 15,5 proc. ir sudarė 256,7 Eur/t. Palyginus su 2021 m. liepos mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,9 proc. mažesnė.

2021 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. rugpjūčio mėn. vidutinė natūralaus (4,03 proc. riebumo ir 3,34 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų liepa mėn., padidėjo 6,2 proc. ir siekė 309,31 Eur, o, palyginti su 2020 m. rugpjūčio mėn., ji buvo 18,2 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. rugpjūčio mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. rugpjūčio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 359,7 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. rugpjūčio mėn., buvo 9,3 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 307,3 Eur/t, Lenkijoje – 324,8 Eur/t, Estijoje – 310,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. rugpjūčio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 14,6 proc., Lenkijoje padidėjo 7,4 proc., Estijoje padidėjo 10,7 proc.

2021 m. rugpjūčio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 715,83 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 81,0 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 0,90 tūkst. t, arba 0,13 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 168,40 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., sumažėjo 21,88 tūkst. t, arba 11,5 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,7 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 41,6 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 19,3 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 21,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,0 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. rugpjūčio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,4 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas – 2,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas labiausiai mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo 14,3 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,4 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,5 proc. – nuo 725,53 tūkst. t (2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.) iki 722,20 tūkst. t (2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 232,45 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,3 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,91 tūkst. gamintojų, kurie laiko 213,42 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.247 247,261 326
Alytaus r. sav.85419 845,745 206
Anykščių r. sav.27612 971,513 527
Birštono sav.18375,61151
Biržų r. sav.50320 356,975 590
Druskininkų sav.51429,06168
Elektrėnų sav.53630,41250
Ignalinos r. sav.563 294,161 073
Jonavos r. sav.3510 549,452 162
Joniškio r. sav.6013 770,303 542
Jurbarko r. sav.62519 576,375 744
Kaišiadorių r. sav.1442 725,681 006
Kalvarijos sav.26815 815,183 556
Kauno m. sav.114,486
Kauno r. sav.9521 225,574 123
Kazlų Rūdos sav.1088 007,531 734
Kelmės r. sav.1 05129 801,328 408
Klaipėdos r. sav.14012 733,893 197
Kretingos r. sav.1629 349,532 304
Kupiškio r. sav.38312 934,573 481
Kėdainių r. sav.15931 488,295 891
Lazdijų r. sav.63011 557,313 711
Marijampolės r.28028 767,725 545
Mažeikių r. sav.23712 790,873 528
Molėtų r. sav.2394 622,751 535
Pagėgių sav.32628 269,976 713
Pakruojo r. sav.3445 163,738 052
Panevėžio r. sav.15634 382,837 287
Pasvalio r. sav.22435 560,157 270
Plungės r. sav.36227 481,036 541
Prienų r. sav.43612 167,153 575
Radviliškio r. sav.31127 098,656 551
Raseinių r. sav.78026 698,817 327
Rietavo sav.18411 313,352 628
Rokiškio r. sav.23810 187,282 911
Skuodo r. sav.52734 390,848 179
Tauragės r. sav.70930 953,777 947
Telšių r. sav.60535 021,628 749
Trakų r. sav.671 284,71369
Ukmergės r. sav.2207 579,772 098
Utenos r. sav.19710 700,872 910
Varėnos r. sav.1021 485,08482
Vilkaviškio r. sav.78616 544,934 982
Vilniaus r. sav.391 302,54356
Zarasų r. sav.1383 419,731 039
Šakių r. sav.42256 529,0310 288
Šalčininkų r. sav.1652 437,57692
Šiaulių r. sav.14321 709,374 515
Šilalės r. sav.1 33652 752,3613 943
Šilutės r. sav.80234 336,9910 000
Širvintų r. sav.1181 459,34511
Švenčionių r. sav.273 131,45737
Iš viso15 906884 244,42213 416