VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ liepos mėn. iš 12 756 pieno gamintojų supirko 756,57 tūkst. t vidutinio 4,04 proc. riebumo ir 3,33 baltymingumo pieno (2022 m. sausio ─ liepos mėn. – 772,97 tūkst. t vidutinio 4,03 proc. riebumo ir 3,32 baltymingumo pieno, o 2021 m. sausio ─ liepos mėn. – 754,39 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2022 m. sausio ─ liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,1 proc., arba 16,40 tūkst. t. Per 2023 m. liepos mėn. buvo supirkta 126,78 tūkst. t pieno arba 6,4 proc. daugiau nei 2023 m. birželio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. liepos mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2022 m. liepos mėn., sumažėjo 33,7 proc. ir sudarė 284,60 Eur/t. Faktinė bazinių rodiklių kaina 2023 m. liepos mėnesį, palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,29 proc.

2023 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2023 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. liepos mėnesį vidutinė natūralaus (4,04 proc. riebumo ir 3,32 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 1,0 proc. ir siekė 340,97 Eur, o, palyginti su 2022 m. liepos mėn., ji buvo 33,4 proc. mažesnė.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2023 m. liepos mėnesį už natūralų pieną (4,09 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 389,15 Eur už t. Palyginus su 2023 m. birželio mėn., ši pieno kaina sumažėjo 0,6 proc. (2022  m. liepos mėn. ji buvo 565,78 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2023 m. liepos mėn., palyginti su 2023 m. birželio mėn., sumažėjo 0,1 proc. ir buvo 316,60 Eur/t Eur už t (2022 m. liepos mėn. – 464,82  Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪDC PAIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2023 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 437,40 Eur/t ir, palyginti su 2022 m. liepos mėn., buvo 73,40 Eur/t arba 14,4 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 338,10 Eur/t, Lenkijoje – 421,60 Eur/t, Estijoje – 404,30 Eur/t, ir, palyginus su 2022 m. liepos mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 158,0 Eur/t arba 31,85 proc., Lenkijoje kaina sumažėjo 73,40 Eur/t arba 14,8 proc., Estijoje kaina sumažėjo 63,10 Eur/t arba 13,5 proc.

2023 m. liepos mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪDC PAIS duomenimis, 2023 m. sausio ─ liepos mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 639,30 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 84,5 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 0,85 tūkst. t arba 0,13 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 117,26 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2022 m. sausio ─ liepos mėn., sumažėjo 17,25 tūkst. t arba 12,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS 2023 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, didžiausią dalį pieno – 36,0 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,2 proc. Daugiau kaip trečdalį pieno – 36,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,9 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 40,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,1 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 23,9 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2023 m. sausio ─ liepos mėn., proc.

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2023 m. sausio ─ liepos mėn., palyginus su tuo pačiu 2022 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,2 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas – 2,1 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno pardavimai mažėjo iš visų ūkių grupių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2023 m. sausio ─ liepos mėn. sumažėjo 8,0 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 12,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,5 proc. – nuo 645,93  tūkst. t (2022 m. sausio ─ liepos mėn.) iki 642,72 tūkst. t (2023 m. sausio ─ liepos mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪDC PAIS

ŽŪDC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2023 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 223,658 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,6 proc. mažiau nei 2022 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 12,76 tūkst. gamintojų, kurie laiko 205,91 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2023 m. sausio ─ liepos mėn.

SavivaldybėsGamintojų, tiekusių pieną, skaičiusParduotas pienas (kg) su natūraliu riebumuVidutinis karvių skaičius
Akmenės r. sav.217 251,671 342
Alytaus r. sav.66915 761,624 984
Anykščių r. sav.20510 720,803 231
Birštono sav.13137,23119
Biržų r. sav.39517 008,835 190
Druskininkų sav.31245,47136
Elektrėnų sav.42449,62214
Ignalinos r. sav.422 931,271 000
Jonavos r. sav.339 876,882 085
Joniškio r. sav.3815 368,803 770
Jurbarko r. sav.51914 673,135 129
Kaišiadorių r. sav.1041 729,76845
Kalvarijos sav.21813 383,503 356
Kauno r. sav.7220 800,794 276
Kazlų Rūdos sav.787 023,041 730
Kelmės r. sav.88223 136,277 812
Klaipėdos r. sav.12211 755,893 107
Kretingos r. sav.1217 671,771 992
Kupiškio r. sav.28010 022,623 161
Kėdainių r. sav.11227 447,915 949
Lazdijų r. sav.51912 602,093 617
Marijampolės r.21425 002,065 293
Mažeikių r. sav.1919 966,063 118
Molėtų r. sav.1783 571,281 387
Pagėgių sav.29524 246,346 797
Pakruojo r. sav.3043 019,618 552
Panevėžio r. sav.11931 967,707 277
Pasvalio r. sav.18736 140,097 712
Plungės r. sav.31723 343,676 238
Prienų r. sav.3179 342,613 266
Radviliškio r. sav.22023 333,036 239
Raseinių r. sav.61018 814,836 548
Rietavo sav.1638 751,362 386
Rokiškio r. sav.1717 608,472 643
Skuodo r. sav.44629 491,037 985
Tauragės r. sav.58224 292,957 330
Telšių r. sav.53830 753,219 050
Trakų r. sav.44658,54279
Ukmergės r. sav.1746 163,752 087
Utenos r. sav.1619 292,392 837
Varėnos r. sav.70654,58323
Vilkaviškio r. sav.60111 280,504 296
Vilniaus r. sav.231 318,09334
Zarasų r. sav.1041 974,87793
Šakių r. sav.31750 993,2510 623
Šalčininkų r. sav.1082 000,55664
Šiaulių r. sav.10018 711,124 374
Šilalės r. sav.1 17243 939,1813 930
Šilutės r. sav.68426 325,159 262
Širvintų r. sav.86900,89466
Švenčionių r. sav.182 711,74775
Iš viso12 756756 567,83205 909
Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ liepos mėn. mokama kaina