2021 m. gruodžio 9 d. Nr. 3D-797 “Dėl 2021 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pasėlius ir ūkinius gyvūnus mokėjimo”

2021 m. gruodžio 6 d. Nr. 3D-787 “Dėl žemės ūkio ministro 2020 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-557 „Dėl laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2020 m. liepos 27 d. Nr. 3D-557 “Dėl laikinosios valstybės pagalbos kiaulių laikytojams mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2021 m. balandžio 4 d. 3D-217  “Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl Pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2021 m. sausio 29 d. Nr. 3D-63 “Dėl 2021–2022 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo”

2021 m. sausio 22 d. Nr. 3D-48 “Dėl žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 9 d. įsakymo Nr. 146 „Dėl pieno supirkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. 3D-645 “Dėl 2020 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo”

2020 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-583 “Dėl 2020 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2020 m.  balandžio 14  d. Nr. 3D-286 “Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo Nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo”

2019 m. rugsėjo 20 d. Nr. 3D-521 „Dėl 2019 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr. 3D-501 “Dėl 2019 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2018 m. lapkričio 14 d. Nr. 3D-811 “Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 2 d. įsakymo nr. 3D-182 „Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo“ pakeitimo”

2018 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-673 „Dėl 2018 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo“

2018 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-625 “Dėl 2018 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo”

2018 m. vasario 28 d. Nr. 3D-130 „Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Kovo 27 d. Įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2017 m. lapkričio 2 d. Nr. 3D-701 “Dėl žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymo Nr. 3D-383 “Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo”

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602  “Dėl 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydžio patvirtinimo “

2017 m. rugpjūčio 10 d. Nr. 3d-527 Dėl 2017 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2017 m. vasario 3 d. Nr. 3D-78 dėl Žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymo Nr. 3D-531 „Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 
2016 m. rugsėjo 15 d. Nr. 3D- 532 Dėl tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo 

2016 m. rugsėjo 14 d. Nr. 3D- 531 Dėl paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. liepos 1 d. Nr. 3D-399, dėl Žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo Nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

 2016 m. birželio 20 d. Nr. 3D-373 Dėl 2016 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo 

2016 m. birželio 1 d. Nr. 3D-339 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. kovo 27 d. įsakymo nr. 3D-231 „Dėl pieno pardavimo tiesiogiai vartoti taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo 

2016 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-191 Dėl nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo

2016 m. vasario 10 d. Nr. 3D-65 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. Liepos 27 d. Įsakymo nr. 3d-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

<< atgal