Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–spalio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–spalio mėn. iš 16 036 pieno gamintojų supirko 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,40 proc. riebumo ir 3,64 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 15 974 pieno gamintojų supirko 1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų aštuonis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 15 906 pieno gamintojų supirko 884,24 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų septynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–liepos mėn. iš 15 838 pieno gamintojų supirko 754,39 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų šešis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–birželio mėn. iš 15 757 pieno gamintojų supirko 628,69 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Parama kiaulių laikytojams

Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose) nuo liepos 1 d. iki liepos 16 d. priimamos kiaulių laikytojų paraiškos už kiaules, parduotas skersti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Kiaulių laikytojas (pareiškėjas), pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga ar liga), gali ją pateikti iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai) už kiaules, parduotas per ketvirtąjį pagalbos teikimo etapą (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.). Paraiškos, pateiktos po nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Paraiškų teikimas: https://ise.vic.lt/UgrisN/COVID19

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gegužės mėn. iš 15 571 pieno gamintojų supirko 505,68 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–balandžio mėn. iš 15 364 pieno gamintojų supirko 391,50 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno.

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–kovo mėn. iš 15 146 pieno gamintojų supirko 291,44 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno.

Parama paukščių laikytojams

Paukščių laikytojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, balandžio 19–30 dienomis kviečiami teikti paraiškas laikinajai valstybės pagalbai gauti

2021 m. pagalba mokama tik tuomet, jeigu 2021 m. sausio–vasario mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius (broilerius, kalakutus) (pagal Centro duomenis apie supirktus broilerių ir kalakutų kiekius ir kainas) buvo bent 5 proc. mažesnės, lyginant su 2017–2019 m. sausio–vasario mėn. laikotarpio vidutinėmis pajamomis. 2021 m. pajamų pokytis apskaičiuojamas sveikųjų skaičių tikslumu.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų du mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–vasario mėn. iš 14 943 pieno gamintojų supirko 191,62 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,76 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–vasario mėn. – 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų vieną mėnesį

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio mėn. iš 14 761 pieno gamintojų supirko 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio mėn. – 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,4 proc., arba 1,49 tūkst. t. Per 2020 m. sausio mėn. buvo supirkta 103,61 tūkst. t pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų dvylika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–lapkričio mėn. iš 17 855 pieno gamintojų supirko 1 243,38 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų vienuolika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–lapkričio mėn. iš 17 855 pieno gamintojų supirko 1 243,38 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų dešimt mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–spalio mėn. iš 17 813 pieno gamintojų supirko 1 142,16 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–spalio mėn. – 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,42 proc., arba 4,72 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,3 proc., arba 5,84 tūkst. t

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 17 778 pieno gamintojų supirko 1 025,76 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,67 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų aštuonis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 17 716 pieno gamintojų supirko 903,91 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugpjūčio mėn. – 912,58 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,05 proc., arba 0,44 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,5 proc., arba 1,95 tūkst. t.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų septynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–liepos mėn. iš 17 626 pieno gamintojų supirko 771,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–liepos mėn. – 770,35 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–liepos mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 1,51 tūkst. t.

2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apskaičiavo 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną. 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną apskaičiuota beveik 19 tūkst. Lietuvos pieno gamintojų, o paramos suma siekė daugiau kaip 12 mln. Eur. 2020 m., palyginti su 2019 m., pieno gamintojams buvo apskaičiuota 9,4 proc. mažiau paramos, paramos gavėjų skaičius sumažėjo 13,3 proc., tačiau 4,6 proc. ūgtelėjo vidutiniškai vienam paramos gavėjui tekusios paramos suma.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų šešis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–birželio mėn. iš 17 506 pieno gamintojų supirko 640,16 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–birželio mėn. – 639,03 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–birželio mėn. – 648,33 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–gegužės mėn. iš 17 314 pieno gamintojų supirko 516,31 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–gegužės mėn. – 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–gegužės mėn. – 520,21 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–balandžio mėn. iš 17 042 pieno gamintojų supirko 399,01 tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–balandžio mėn. – 397,11 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–balandžio mėn. – 394,35 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–kovo mėn. iš 16 839 pieno gamintojų supirko 298,46 tūkst. t vidutinio 4,27 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–kovo mėn. – 294,38 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–kovo mėn. – 291,24 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno).

2020 m. Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų teikimo terminai ir būdai

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-286 – Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį (TP deklaracija) teikiama t. y. duomenys į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS) suvedami nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų du mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–vasario mėn. iš 16 582 pieno gamintojų supirko 198,76 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–vasario mėn. iš 14 943 pieno gamintojų supirko 191,62 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,76 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–vasario mėn. – 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas sumažėjo 3,6 proc., arba 7,14 tūkst. t. Per 2020 m. vasario mėn. buvo supirkta 89,49 tūkst. t pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų vieną mėnesį

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio mėn. iš 16 327 pieno gamintojų supirko 103,609 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio mėn. – 102,79 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų dvylika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gruodžio mėn. iš 20 245 pieno gamintojų supirko 1 339,59 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 355,99 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 395,22 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų vienuolika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–lapkričio mėn. iš 20 189 pieno gamintojų supirko 1 236,20 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 252,75 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–lapkričio mėn. – 1289,84 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų dešimt mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–spalio mėn. iš 20 147 pieno gamintojų supirko 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–spalio mėn. – 1187,93 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 20 089 pieno gamintojų supirko 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,33 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1068,67 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų aštuonis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 20 026 pieno gamintojų supirko 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 912,58 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 935,85 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų septynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–liepos mėn. iš 19 931 pieno gamintojų supirko 770,36 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–birželio mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–liepos mėn. – 790,29 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų šešis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–birželio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų penkis mėnesius

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–gegužės mėn. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gegužės mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės.

Primename, kad 2019 m. balandžio 15 d. prasideda pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

Primename, kad 2019 m. balandžio 15 d. prasideda pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas.
Informuojame, kad pieno gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, privalo nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (toliau – deklaraciją) už praėjusį apskaitos laikotarpį.


Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–balandžio mėnesius supirko 397,11 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,7 proc., arba 2,76 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,39 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–kovo mėnesius supirko 294,38 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,08 proc., arba 3,14 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,5 proc., arba 2,43 tūkst. t.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų du mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio mėnesį supirko 102,34 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,45 tūkst. t.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų vieną mėnesį

  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–vasario mėn. supirko 193,11 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,37 proc., arba 0,71 tūkst. t.                                            

<< atgal