Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ gruodžio mėn. iš 12 943 pieno gamintojų supirko 1 340,38 tūkst. t vidutinio 4,41 proc. riebumo ir 3,54 baltymingumo pieno

 

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ lapkričio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ lapkričio mėn. iš 12 920 pieno gamintojų supirko 1 231,82 tūkst. t vidutinio 4,41 proc. riebumo ir 3,56 baltymingumo pieno

 

 

 

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ spalio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ spalio mėn. iš 12 882 pieno gamintojų supirko 1 127,59 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno

 

Skaityti daugiau

 

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ rugsėjo mėn. iš 12 852 pieno gamintojų supirko 1 009,20 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo ir 3,42 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ rugpjūčio mėn. iš 12 813 pieno gamintojų supirko 885,33 tūkst. t vidutinio 4,04 proc. riebumo ir 3,31 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ liepos mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ liepos mėn. iš 12 756 pieno gamintojų supirko 756,57 tūkst. t vidutinio 4,04 proc. riebumo ir 3,33 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ birželio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ birželio mėn. iš 12 690 pieno gamintojų supirko 629,79 tūkst. t vidutinio 4,06 proc. riebumo ir 3,33 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ gegužės mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ gegužės mėn. iš 12 571 pieno gamintojų supirko 510,65 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo ir 3,39 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ balandžio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ balandžio mėn. iš 12 421 pieno gamintojų supirko 395,49 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo ir 3,41 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

2022 metų susietoji parama už mėsinius galvijus, mėsines avis, pieninių veislių bulius, pienines ožkas

VĮ Žemės ūkio duomenų centro (toliau – ŽŪDC), vykdydamas paramų administravimo funkcijas 2023 m. I ketvirtį apskaičiavo preliminarias paramų sumas valdų valdytojams, atitinkantiems taisyklių keliamus reikalavimus, už savo ir (ar) partnerių, ir (ar) šeimos narių vardu laikomus mėsinius galvijus ir (ar) pieninių veislių bulius, ir (ar) mėsines avis, ir (ar) pienines ožkas bei NMA pateikė informaciją apie tinkamus susietajai paramai ūkinius gyvūnus. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad galutines paramos sumas kiekvienam paramos gavėjui apskaičiavo NMA.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ kovo mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ kovo mėn. iš 12 264 pieno gamintojų supirko 295,37 tūkst. t vidutinio 4,35 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio ─ vasario mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio ─ vasario mėn. iš 12 101 pieno gamintojų supirko 194,89 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2023 m. sausio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2023 m. sausio mėn. iš 11 956 pieno gamintojų supirko 103,20 tūkst. t vidutinio 4,36 proc. riebumo ir 3,44 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–gruodžio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio duomenų centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪDC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–gruodžio mėn. iš 14 404 pieno gamintojų supirko 1 339,53 tūkst. t vidutinio 4,46 proc. riebumo ir 3,53 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–lapkričio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–lapkričio mėn. iš 14 381 pieno gamintojų supirko 1 237,14 tūkst. t vidutinio 4,46 proc. riebumo ir 3,53 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

 

Pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiosios išmokos už bulius

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 2022 m. dalyvaudamas pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos specialiųjų išmokų už bulius administravime ir naudodamasis Ūkinių gyvūnų registro ir  LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis apskaičiavo 2022 m. paramos sumas bulių laikytojams. Informacija apie apskaičiuotas paramų sumas perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramų mokėjimą.

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–spalio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–spalio mėn. iš 14 353 pieno gamintojų supirko 1 137,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–spalio mėn. – 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–spalio mėn. – 1 142,16 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,7 proc., arba 17,46 tūkst. t. Per 2022 m. spalio mėn. buvo supirkta 111,97 tūkst. t pieno arba 4,8 proc. mažiau nei 2021 m. spalio mėn.

Skaityti daugiau

Parama bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą 2022 m.

Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras, 2022 m. dalyvaudamas paramos už papildomą bičių maitinimą administravime ir naudodamasis Ūkinių gyvūnų registro ir LR žemės ūkio ir kaimo verslo registro duomenimis apskaičiavo 2022 m. paramos sumas bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą. Informacija apie apskaičiuotas paramų sumas perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramų mokėjimą. 2022 m. parama už papildomą bičių maitinimą apskaičiuota 6,64 tūkst. Lietuvos bičių laikytojų, o paramos suma siekia 1,05 mln. Eur.

Skaityti daugiau

2022 m. susietoji parama už pienines karves

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras (toliau – ŽŪIKVC) apskaičiavo 2022 m. susietąją paramą už pienines karves. ŽŪIKVC Tiesioginių išmokų už pieną informacinės sistemos duomenimis, apskaičiuotos paramos suma, 2022 m. palyginus su 2021 m., padidėjo 1,28 mln. Eur, arba 3,6 proc., ir siekia 37,12 mln. Eur. Paramos gavėjų skaičius, 2022 m. palyginus su 2021 m., sumažėjo 2,15 tūkst., arba 10,2 proc., ir siekė 18,98 tūkst. Pieninių karvių, už kurias apskaičiuota susietoji parama, skaičius sumažėjo 3,92 tūkst., arba 2,0 proc., ir siekė 194,97 tūkst.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 14 312 pieno gamintojų supirko 1 025,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 14 262 pieno gamintojų supirko 904,87 tūkst. t vidutinio 4,00 proc. riebumo ir 3,31 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

2022 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

Informuojame, kad 2022 m. rugsėjo 12 d. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apskaičiavo 2022 m. perinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną sumas paramų gavėjams. Informacija apie apskaičiuotas paramų sumas 2022 m. rugsėjo 14 d. perduota Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos, kuri vykdo paramų mokėjimą.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–liepos mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–liepos mėn. iš 14 184 pieno gamintojų supirko 772,97 tūkst. t vidutinio 4,03 proc. riebumo ir 3,30 baltymingumo pieno

Skaityti daugiau

Informacija apie tiesiogiai vartoti parduotą (atiduotą) pieno (pieno produktų) kiekį 2021-2022 apskaitos metais

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro (ŽŪIKVC) duomenimis, pieno gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, nuo 2022 m. balandžio 12 d. iki liepos 29 d. teikė Pieno gamybos ir realizavimo metines deklaracijas (toliau – TP deklaracija) už 2021–2022 m. apskaitos laikotarpį. Remiantis Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – PAIS)  duomenimis, deklaracijas pateikė 1 434 pieno gamintojai (2020–2021 m. – 1 990 pieno gamintojų, 2019–2020 m. – 3 195 pieno gamintojai). Pieno gamintojai, parduodantys pieną tiesiogiai vartoti, 2021–2022 m. pardavė 23,50 tūkst. t pieno (2020–2021 m. – 27,54 tūkst. t pieno, 2019–2020 m. – 30,72 tūkst. t pieno).

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–birželio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–birželio mėn. iš 14 099 pieno gamintojų supirko 643,65 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo ir 3,37 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–gegužės mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–gegužės mėn. iš 13 948 pieno gamintojų supirko 522,26 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo ir 3,42 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–balandžio mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–balandžio mėn. iš 13 773 pieno gamintojų supirko 408,56 tūkst. t vidutinio 4,38 proc. riebumo ir 3,44 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–kovo mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–kovo mėn. iš 13 598 pieno gamintojų supirko 306,46 tūkst. t vidutinio 4,39 proc. riebumo ir 3,48 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir 2022 m. sausio–vasario mėn. mokama kaina

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–vasario mėn. iš 13 393 pieno gamintojų supirko 201,6 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2022 m. sausio mėn.

       VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio mėn. iš 13 217 pieno gamintojų supirko 106,5 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–gruodžio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gruodžio mėn. iš           16 117 pieno gamintojų supirko 1 333,2 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–lapkričio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–lapkričio mėn. iš 16 084 pieno gamintojų supirko  1 227,84 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio–spalio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–spalio mėn. iš 16 036 pieno gamintojų supirko 1 125,42 tūkst. t vidutinio 4,40 proc. riebumo ir 3,64 baltymingumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 15 974 pieno gamintojų supirko 1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų aštuonis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 15 906 pieno gamintojų supirko 884,24 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų septynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–liepos mėn. iš 15 838 pieno gamintojų supirko 754,39 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų šešis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–birželio mėn. iš 15 757 pieno gamintojų supirko 628,69 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno.

Skaityti daugiau

 

Parama kiaulių laikytojams

Informuojame, kad savivaldybėse (seniūnijose) nuo liepos 1 d. iki liepos 16 d. priimamos kiaulių laikytojų paraiškos už kiaules, parduotas skersti nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.

Kiaulių laikytojas (pareiškėjas), pavėlavęs pateikti paraišką dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga ar liga), gali ją pateikti iki 2021 m. liepos 23 d. (įskaitytinai) už kiaules, parduotas per ketvirtąjį pagalbos teikimo etapą (nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.). Paraiškos, pateiktos po nurodyto galutinio pagalbos paraiškų priėmimo termino, nepriimamos.

Paraiškų teikimas: https://ise.vic.lt/UgrisN/COVID19

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–gegužės mėn. iš 15 571 pieno gamintojų supirko 505,68 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–balandžio mėn. iš 15 364 pieno gamintojų supirko 391,50 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno.

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–kovo mėn. iš 15 146 pieno gamintojų supirko 291,44 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno.

Parama paukščių laikytojams

Paukščių laikytojai, susiduriantys su ekonominiais sunkumais dėl COVID-19 viruso protrūkio, balandžio 19–30 dienomis kviečiami teikti paraiškas laikinajai valstybės pagalbai gauti

2021 m. pagalba mokama tik tuomet, jeigu 2021 m. sausio–vasario mėn. bendros vidutinės Lietuvos paukščių laikytojų pajamos už parduotus skersti paukščius (broilerius, kalakutus) (pagal Centro duomenis apie supirktus broilerių ir kalakutų kiekius ir kainas) buvo bent 5 proc. mažesnės, lyginant su 2017–2019 m. sausio–vasario mėn. laikotarpio vidutinėmis pajamomis. 2021 m. pajamų pokytis apskaičiuojamas sveikųjų skaičių tikslumu.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų du mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–vasario mėn. iš 14 943 pieno gamintojų supirko 191,62 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,76 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–vasario mėn. – 193,11 tūkst. t vidutinio 4,32 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų vieną mėnesį

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio mėn. iš 14 761 pieno gamintojų supirko 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio mėn. – 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,4 proc., arba 1,49 tūkst. t. Per 2020 m. sausio mėn. buvo supirkta 103,61 tūkst. t pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų dvylika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–lapkričio mėn. iš 17 855 pieno gamintojų supirko 1 243,38 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų vienuolika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–lapkričio mėn. iš 17 855 pieno gamintojų supirko 1 243,38 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų dešimt mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–spalio mėn. iš 17 813 pieno gamintojų supirko 1 142,16 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–spalio mėn. – 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,42 proc., arba 4,72 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. spalio mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,3 proc., arba 5,84 tūkst. t

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 17 778 pieno gamintojų supirko 1 025,76 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,67 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų aštuonis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 17 716 pieno gamintojų supirko 903,91 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugpjūčio mėn. – 912,58 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,05 proc., arba 0,44 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,5 proc., arba 1,95 tūkst. t.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų septynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–liepos mėn. iš 17 626 pieno gamintojų supirko 771,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–liepos mėn. – 770,35 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–liepos mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,2 proc., arba 1,51 tūkst. t.

2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras apskaičiavo 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinę paramą už pieną. 2020 m. pereinamojo laikotarpio nacionalinė parama už pieną apskaičiuota beveik 19 tūkst. Lietuvos pieno gamintojų, o paramos suma siekė daugiau kaip 12 mln. Eur. 2020 m., palyginti su 2019 m., pieno gamintojams buvo apskaičiuota 9,4 proc. mažiau paramos, paramos gavėjų skaičius sumažėjo 13,3 proc., tačiau 4,6 proc. ūgtelėjo vidutiniškai vienam paramos gavėjui tekusios paramos suma.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų šešis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–birželio mėn. iš 17 506 pieno gamintojų supirko 640,16 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–birželio mėn. – 639,03 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–birželio mėn. – 648,33 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų penkis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–gegužės mėn. iš 17 314 pieno gamintojų supirko 516,31 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–gegužės mėn. – 515,62 tūkst. t vidutinio 4,25 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–gegužės mėn. – 520,21 tūkst. t vidutinio 4,23 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–balandžio mėn. iš 17 042 pieno gamintojų supirko 399,01 tūkst. t vidutinio 4,26 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–balandžio mėn. – 397,11 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–balandžio mėn. – 394,35 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–kovo mėn. iš 16 839 pieno gamintojų supirko 298,46 tūkst. t vidutinio 4,27 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–kovo mėn. – 294,38 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio–kovo mėn. – 291,24 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno).

2020 m. Pieno gamybos ir realizavimo metinių deklaracijų teikimo terminai ir būdai

Informuojame, kad vadovaujantis Žemės ūkio ministro 2020 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-286 – Pieno gamybos ir realizavimo metinė deklaracija už 2019-2020 metų apskaitos laikotarpį (TP deklaracija) teikiama t. y. duomenys į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS) suvedami nuo 2020 m. balandžio 20 d. iki 2020 m. liepos 31 d.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų du mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–vasario mėn. iš 16 582 pieno gamintojų supirko 198,76 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2020 metų vieną mėnesį

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio mėn. iš 16 327 pieno gamintojų supirko 103,609 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno, o 2018 m. sausio mėn. – 102,79 tūkst. t vidutinio 4,30 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų dvylika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gruodžio mėn. iš 20 245 pieno gamintojų supirko 1 339,59 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 355,99 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–gruodžio mėn. – 1 395,22 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų vienuolika mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–lapkričio mėn. iš 20 189 pieno gamintojų supirko 1 236,20 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–lapkričio mėn. – 1 252,75 tūkst. t vidutinio 4,15 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–lapkričio mėn. – 1289,84 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų dešimt mėnesių

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–spalio mėn. iš 20 147 pieno gamintojų supirko 1 137,43 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–spalio mėn. – 1 153,03 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–spalio mėn. – 1187,93 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno).

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų devynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 20 089 pieno gamintojų supirko 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,33 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1068,67 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų aštuonis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 20 026 pieno gamintojų supirko 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 912,58 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 935,85 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų septynis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–liepos mėn. iš 19 931 pieno gamintojų supirko 770,36 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–birželio mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–liepos mėn. – 790,29 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno).

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų šešis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–birželio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų penkis mėnesius

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–gegužės mėn. VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–gegužės mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės.

Primename, kad 2019 m. balandžio 15 d. prasideda pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas

Primename, kad 2019 m. balandžio 15 d. prasideda pieno pardavimo tiesiogiai vartoti deklaravimas.
Informuojame, kad pieno gamintojai, parduodantys tiesiogiai vartoti pieną ar pieno produktus, privalo nuo balandžio 15 d. iki liepos 1 d. pateikti Pieno gamybos ir realizavimo metinę deklaraciją (toliau – deklaraciją) už praėjusį apskaitos laikotarpį.


Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų keturis mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–balandžio mėnesius supirko 397,11 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,7 proc., arba 2,76 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,39 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–kovo mėnesius supirko 294,38 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,08 proc., arba 3,14 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,5 proc., arba 2,43 tūkst. t.

 

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų du mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio mėnesį supirko 102,34 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,45 tūkst. t.

Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2019 metų vieną mėnesį

  VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–vasario mėn. supirko 193,11 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,37 proc., arba 0,71 tūkst. t.                                            

<< atgal