Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus funkcijos

  • kuria, įgyvendina, tvarko Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS), Tiesioginių išmokų už pieną informacinę sistemą (TIPIS) (naujas pavadinimas Paramos žemės ūkiui apskaičiavimo informacinė sistema (PŽŪAIS), Žemdirbių mokymo ir konsultavimo informacinę sistemą (ŽMIKIS), Lietuvos Respublikos pašarų ūkio subjektų registrą (PŪSR);
  • administruoja paramos už ūkinius gyvūnus ir (ar) pieną apskaičiavimą;
  • registruoja pieno supirkėjus ar panaikina jų registraciją ir Registruotų pieno supirkėjų sąrašą, patvirtintą ŽŪIKVC generalinio direktoriaus įsakymu, skelbti ŽŪIKVC interneto svetainėje www.vic.lt;
  • administruoja Lietuvoje pagaminto pieno apskaitą;
  • administruoja pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimą.

Skyriaus nuostatai

<< atgal