Gyvūnų produktų apskaitos skyriaus funkcijos

  • kuria, įgyvendina, tvarko Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS), Tiesioginių išmokų už pieną informacinę sistemą (TIPIS);
  • registruoja pieno supirkėjus, panaikina pieno supirkėjų registraciją, registruotų supirkėjų sąrašą skelbia ŽŪIKVC interneto tinklalapyje;
  • vykdo duomenų subjektų sutikimų patikrą;
  • administruoja pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimą.

 

Skyriaus nuostatai

 

 

 

 

<< atgal