BUVUSI (JAU IŠMOKĖTA) PARAMA

2015 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

  • 2015 m. parama mokama nuo 2015 m. rugsėjo 10 d.
  • 2015 m. paramos dydis – 15,98 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.
  • Parama mokama pieno gamintojams, atitinkantiems reikalavimus, nurodytus Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. rugpjūčio 21 d. įsakymu Nr. 3D-663 „Dėl 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintose 2015 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėse.

Laisvos formos prašymai dėl paramos skyrimo arba patikslinimo teikiami:

  • VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui adresu: Vinco Kudirkos g. 18-1, 03105 Vilnius, arba el. p. pagalba@vic.lt.
  • iki 2016 m. gegužės 31 d.
  • paveldėjimo atveju – iki 2018 m. gegužės 31 d. Įpėdinis, teikdamas prašymą, taip pat privalo pridėti paveldėjimo faktą patvirtinančio dokumento kopiją. Jeigu yra keli įpėdiniai, turi būti pateiktas rašytinis įpėdinių susitarimas dėl paramos perleidimo vienam įpėdiniui.

TIKSLINĖ PARAMA PIENO GAMINTOJAMS

Parama išmokėta iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Parama apskaičiuota už 2016 m. sausio–liepos mėn. faktiškai parduotą pieno supirkėjams natūralaus riebumo pieno kiekį.

Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno buvo 30 Eur. Kooperatyvų, kurie supirko iš savo narių daugiau kaip 50 proc. pieno, nariams – išmokos dydis 33 Eur už toną.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. 3D-532 „Dėl Tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Tikslinės paramos pieno gamintojams administravimo taisyklėmis.

 

PARAMA UŽ PIENO, PARDUODAMO PERDIRBTI, KIEKIO SUMAŽINIMĄ

Parama išmokėta iki 2017 m. rugsėjo 30 d.

Parama apskaičiuota už ne daugiau kaip 50 proc. atitinkamu ataskaitiniu laikotarpiu parduoto perdirbti pieno kiekio sumažinimą.

Paramos dydis – 140 Eur už parduoto perdirbti pieno kiekio sumažinimą.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. 3D-531 „Dėl Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Paramos už pieno, parduodamo perdirbti, kiekio sumažinimą administravimo taisyklėmis.

 

2016 METŲ SUSIETOJI PARAMA UŽ PIENINES KARVES

Parama išmokėta iki 2017 m. birželio 30 d.

2016 m. paramos dydis – 91 Eur už pieninę karvę.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėmis.

 

NACIONALINĖ PAGALBA PIENO GAMINTOJAMS

Nacionalinė pagalba išmokėta iki 2016 m. rugpjūčio 31 d.

Nacionalinė pagalba pieno gamintojams apskaičiuota už 2016 m. kovo 1 d. Ūkinių gyvūnų registre registruotų pieninių karvių skaičių.

Nacionalinė pagalbos dydis – 78,23 Eur už pieninę karvę. Kooperatyvų, kurie supirko iš savo narių daugiau kaip 50 proc. pieno, nariams – nacionalinės pagalbos dydis 86,05 Eur už pieninę karvę.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-191 „Dėl Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Nacionalinės pagalbos pieno gamintojams administravimo taisyklėmis.

 

LAIKINOJI IŠSKIRTINĖ PARAMA PIENO GAMINTOJAMS

Parama išmokėta iki 2016 m. birželio 30 d.

Parama apskaičiuota už 2015 m. sausio–rugsėjo mėn. faktiškai parduotą pieno supirkėjams natūralaus riebumo pieno kiekį.

Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno buvo 22,32 Eur, iš jų: 11,16 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 11,16 Eur iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. lapkričio 13 d. įsakymu Nr. 3D-846 „Dėl Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Laikinosios išskirtinės paramos pieno gamintojams skyrimo taisyklėmis.

2015 METŲ SUSIETOJI PARAMA UŽ PIENINES KARVES

Parama išmokėta iki 2016 m. birželio 30 d.

2015 m. paramos dydis – 80 Eur už pieninę karvę.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklėmis.

LAIKINOJI PARAMA PIENO GAMINTOJAMS, PATYRUSIEMS NUOSTOLIŲ DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PIENO GAMINIŲ IMPORTO EMBARGO

Parama išmokėta iki 2015 m. balandžio 30 d.

Parama apskaičiuota už 2014 m. rugpjūčio–lapkričio mėn. faktiškai parduotą pieno supirkėjams natūralaus riebumo pieno kiekį.

Paramos dydis už toną parduoto natūralaus riebumo pieno buvo 54,11 Eur, iš jų: 27,06 Eur iš ES biudžeto lėšų ir 27,05 Eur iš Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3D-1021 „Dėl Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklėmis.

2014 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

Parama išmokėta iki 2017 m. gegužės 31 d.

2014 m. paramos dydis – 15,06 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 12 d. įsakymu Nr. 3D-854 „Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėmis.

2014 METŲ SPECIALIOJI PARAMA UŽ PIENĄ

Parama išmokėta iki 2015 m. birželio 30 d.

Parama apskaičiuota už 2013–2014 kvotos metais rinkai patiektą pieno kiekį.

Paramos dydis už toną rinkai patiekto pieno buvo 9,21 Eur.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. 3D-222 „Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną administravimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2014 metų specialiosios paramos už pieną administravimo taisyklėmis.

 

2013 METŲ PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NACIONALINĖ PARAMA UŽ PIENĄ

Parama išmokėta iki 2016 m. gegužės 31 d.

2013 m. paramos dydis – 18,83 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Parama apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. 3D-58 „Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklėmis.

 

2012 METŲ ATSIETOJI PAPILDOMA NACIONALINĖ TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2015 m. gegužės 31 d.

2012 m. išmokos dydis – 20,27 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. 3D-108 „Dėl 2012 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2012 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklėmis.

2011 METŲ ATSIETOJI PAPILDOMA NACIONALINĖ TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2012 m. gegužės 1 d.

2011 m. išmokos dydis – 20,27 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 3D-929 „Dėl 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklėmis.

2010 METŲ ATSIETOJI PAPILDOMA NACIONALINĖ TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2011 m. gegužės 1 d.

2010 m. išmokos dydis – 25,20 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-928 „Dėl Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 metais taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 metais taisyklėmis.

ES IŠMOKOS PIENO GAMINTOJAMS, NUKENTĖJUSIEMS NUO PIENO SEKTORIAUS KRIZĖS 2010 METAIS

Išmoka išmokėta iki 2010 m. birželio 30 d.

Išmoka apskaičiuota už 2008–2009 kvotos metais rinkai patiektą pieno kiekį.

Išmokos dydis už toną rinkai patiekto pieno buvo 2,15 Eur.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. balandžio 13 d. įsakymu Nr. 3D-339 „Dėl Europos Sąjungos išmokų pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo pieno sektoriaus krizės, mokėjimo 2010 metais taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Europos Sąjungos išmokų pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo pieno sektoriaus krizės, mokėjimo 2010 metais taisyklėmis.

2009 METŲ ATSIETOJI PAPILDOMA NACIONALINĖ TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2010 m. gegužės 1 d.

2009 m. išmokos dydis – 25,20 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2010 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 3D-928 „Dėl Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2009 m. taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2009 m. taisyklėmis.

2008 METŲ ATSIETOJI PAPILDOMA NACIONALINĖ TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2009 m. gegužės 1 d.

2008 m. išmokos dydis – 25,20 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr. 3D-230 „Dėl Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2008 m. taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2008 m. taisyklėmis.

 

2007 METŲ PAPILDOMA NACIONALINĖ NUO GAMYBOS ATSIETA TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ RINKAI PATIEKTĄ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2008 m. gegužės 1 d.

2007 m. išmokos dydis – 15,35 Eur už 2006–2007 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 3D-404 „Dėl Papildomų nacionalinių nuo gamybos atsietų tiesioginių išmokų už rinkai patiektą pieną mokėjimo 2007 m. taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Papildomų nacionalinių nuo gamybos atsietų tiesioginių išmokų už rinkai patiektą pieną mokėjimo 2007 m. taisyklėmis.

2006 METŲ PAPILDOMA NACIONALINĖ TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ KVOTINĮ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2007 m. gegužės 1 d.

2006 m. išmokos dydis – 13,90 Eur už 2005–2006 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 4 d. įsakymu Nr. 3D-127 „Dėl Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklėmis.

 

2005 METŲ PAPILDOMA TIESIOGINĖ IŠMOKA UŽ KVOTINĮ PIENĄ

Išmoka išmokėta iki 2006 m. gegužės 1 d.

2005 m. išmokos dydis – 13,90 Eur už 2004–2005 kvotos metais rinkai patiekto pieno kiekio toną.

Išmoka apskaičiuota vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2005 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. 3D-50 „Dėl Papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2005 m. taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2005 m. taisyklėmis.

<< atgal