ŽŪIKVC registruoja pieno supirkėjus. Ūkio subjektas, norintis tapti pieno supirkėju:
• turi būti turi būti patvirtintas Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus nustatyta gyvūninio maisto tvarkymo subjektų veterinarinio patvirtinimo ir registravimo tvarka;
• gavęs veterinarinį patvirtinimą turi kreiptis į ŽŪIKVC dėl užregistravimo pieno supirkėju ir pasirašyti bendradarbiavimo su ŽŪIKVC sutartį;
ŽŪIKVC panaikinti pieno supirkėjų registraciją gali gavus:
• informaciją iš atsakingų institucijų apie pieno supirkėjo Europos Sąjungos, Pieno supirkimo taisyklių ar kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų nevykdymą, pieno supirkimo veiklos nutraukimą;
• prašymą dėl pieno supirkėjo registracijos panaikinimo iš pieno supirkėjo.

Pieno supirkėjas privalo:
• iki kiekvieno mėnesio 8 darbo dienos į Pieno apskaitos informacinę sistemą (PAIS) suvesti supirkto iš kiekvieno gamintojo per praėjusį mėnesį natūralaus riebumo pieno kiekį, riebumą ir kitą informaciją.
• kuo skubiau ištaisyti PAIS nustatytus importuotų duomenų neatitikimus;
• naudojantis PAIS priemonėmis ar iš PAIS gautais pieno gamintojų duomenimis, informuoti pieno gamintojus apie iš jų supirkto pieno kiekį ir pieno riebumą;
• pieną apskaityti to gamintojo vardu, kuris faktiškai pardavė pieną. Jeigu vietoj mirusio gamintojo pieną pradeda parduoti asmuo, kuris dar nėra susitvarkęs paveldėjimo dokumentų, supirkėjas PAIS nurodo šio asmens duomenis, o šalia – mirusiojo asmens duomenis.
• pateikti laisvos formos prašymą ŽŪIKVC dėl prisijungimo prie PAIS vardų ir slaptažodžių suteikimo. Prašyme turi būti nurodytas darbuotojo, kuriam suteikiama prieiga, vardas, pavardė, pareigos, el. pašto adresas ir telefono numeris;
• tretiesiems asmenims neatskleisti jokių PAIS duomenų arba nesuteikti kitokios galimybės bet kokia forma su jais susipažinti, jei kitaip nenumato Lietuvos Respublikos įstatymai;
• per 3 (tris) darbo dienas el. p. supirkejai@vic.lt ar raštu pranešti ŽŪIKVC apie darbuotojo, kuriam buvo suteiktas PAIS naudotojo vardas ir slaptažodis, išėjimą iš darbo dėl PAIS naudotojo vardo panaikinimo;
• vykdyti ES, Pieno supirkimo taisyklių ar kitų teisės aktų nustatytus reikalavimus;
• nutraukus pieno supirkimo veiklą per 3 (tris) darbo dienas informuoti ŽŪIKVC apie veiklos nutraukimą ir pateikti prašymą dėl pieno supirkėjo registracijos panaikinimo.

<< atgal