Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2021 m. sausio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio mėn. iš 14 761 pieno gamintojų supirko 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio mėn. – 102,12 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio mėn. – 102,34 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,4 proc., arba 1,49 tūkst. t. Per 2020 m. sausio mėn. buvo supirkta 103,61 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. sausio mėn., padidėjo 0,7 proc. ir sudarė 245,0 Eur/t. Palyginus su 2020 m. gruodžio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,5 proc. didesnė.

2021 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. sausio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. sausio mėn. vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su praėjusių metų gruodžio mėn., sumažėjo 0,6 proc. ir siekė 314,0 Eur, bet, palyginti su 2019 m. sausiu mėn., ji buvo 0,4 proc. didesnė. Šių metų sausio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia lyginant 2020 m. sausio mėn. – 2021 m. sausio mėn. duomenis.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. sausio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 350,4 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. sausio mėn., buvo 0,7 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 291,7 Eur/t, Lenkijoje – 339,5 Eur/t, Estijoje – 297,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. sausio mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 3,4 proc., Lenkijoje padidėjo 3,6 proc., Estijoje sumažėjo 5,1 proc.

2021 m. sausio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 84,63 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,9 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 1,09 tūkst. t, arba 1,3 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 17,49 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio mėn., sumažėjo 2,57 tūkst. t, arba 12,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. sausio 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,6 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,9 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,3 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,3 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,4 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 24,0 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2021 m. sausio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2021 m. sausio mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,7 proc., o gamintojų skaičius – 9,6 proc., pieno pardavimas  sumažėjo 1,4 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio mėn. sumažėjo 11,1 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,3 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis pakito nežymiai – sumažėjo nuo 86,38 tūkst. t (2020 m. sausio mėn.) iki 86,36 tūkst. t (2021 m. sausio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2021 m. vasario 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 234,82 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,5 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,76 tūkst. gamintojų, kurie laiko 209,81 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2021 m. sausio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.23896,111 302
Alytaus r. sav.7662 126,025 128
Anykščių r. sav.2621 575,053 523
Birštono sav.1744,62149
Biržų r. sav.4812 464,705 596
Druskininkų sav.4744,18165
Elektrėnų sav.4961,31246
Ignalinos r. sav.52379,041 017
Jonavos r. sav.341 341,442 126
Joniškio r. sav.571 601,033 559
Jurbarko r. sav.5762 077,845 680
Kaišiadorių r. sav.129289,25975
Kalvarijos sav.2571 823,903 544
Kauno m. sav.11,277
Kauno r. sav.862 679,654 138
Kazlų Rūdos sav.100994,371 689
Kelmės r. sav.9933 033,968 279
Klaipėdos r. sav.1351 517,803 184
Kretingos r. sav.1571 080,022 287
Kupiškio r. sav.3581 498,233 486
Kėdainių r. sav.1474 091,295 985
Lazdijų r. sav.5681 142,802 978
Marijampolės r.2613 577,925 619
Mažeikių r. sav.2301 458,803 516
Molėtų r. sav.224500,171 496
Pagėgių sav.3013 172,756 574
Pakruojo r. sav.345 563,957 785
Panevėžio r. sav.1464 324,467 173
Pasvalio r. sav.2074 545,017 201
Plungės r. sav.3473 245,676 454
Prienų r. sav.3831 394,753 527
Radviliškio r. sav.2963 294,256 555
Raseinių r. sav.7122 822,787 222
Rietavo sav.1701 241,152 566
Rokiškio r. sav.2261 238,602 914
Skuodo r. sav.5083 892,388 059
Tauragės r. sav.6583 408,777 801
Telšių r. sav.5653 805,038 477
Trakų r. sav.57127,04354
Ukmergės r. sav.205771,432 023
Utenos r. sav.1841 233,542 934
Varėnos r. sav.82166,40462
Vilkaviškio r. sav.7391 824,694 940
Vilniaus r. sav.36148,93357
Zarasų r. sav.125347,89961
Šakių r. sav.3956 898,0010 164
Šalčininkų r. sav.131266,83654
Šiaulių r. sav.1342 732,014 499
Šilalės r. sav.1 2465 500,4513 547
Šilutės r. sav.7343 306,459 710
Širvintų r. sav.109174,55504
Švenčionių r. sav.21374,81724
Iš viso14 761102 123,32209 815