Pieno supirkimas iš pieno gamintojų, mokama kaina per 2021 metų tris mėnesius

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2021 m. sausio–kovo mėn. iš 15 146 pieno gamintojų supirko 291,44 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno (2020 m. sausio–kovo mėn. – 298,46 tūkst. t vidutinio 4,27 proc. riebumo pieno, o 2019 m. sausio–kovo mėn. – 294,38 tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2020 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,4 proc., arba 7,02 tūkst. t. Per 2020 m. kovo mėn. buvo supirkta 99,82 tūkst. t pieno.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. kovo mėn., padidėjo 2,2 proc. ir sudarė 250,7 Eur/t. Palyginus su 2021 m. vasario mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,0 proc. didesnė.

2021 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2021 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2021 m. kovo mėn. vidutinė natūralaus (4,35 proc. riebumo ir 3,42 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų vasario mėn., padidėjo 0,5 proc. ir siekė 321,0 Eur, o, palyginti su 2020 m. kovo mėn., ji buvo 3,3 proc. didesnė. Šių metų kovo mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina yra didžiausia imant nuo 2020 m. kovo mėn. iki 2021 m. kovo mėn.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2021 m. kovo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 347,6 Eur/t ir, palyginti su 2020 m. kovo mėn., buvo 0,8 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 300,0 Eur/t, Lenkijoje – 320,9 Eur/t, Estijoje – 301,0 Eur/t, ir, palyginus su 2020 m. kovo mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 2,3 proc., Lenkijoje padidėjo 3,0 proc., Estijoje sumažėjo 4,2 proc.

2021 m. kovo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2021 m. sausio–kovo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 242,02 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,0 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 3,16 tūkst. t, arba 1,3 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 49,42 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2020 m. sausio–kovo mėn., sumažėjo 7,12 tūkst. t, arba 12,6 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2021 m. kovo 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 35,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,2 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 45,5 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,2 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,6 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,7 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2021 m. kovo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2021 m. sausio–kovo mėn., palyginus su tuo pačiu 2020 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,3 proc., gamintojų skaičius – 10,1 proc., pieno pardavimas – 2,4 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2021 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo 14,3 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,0 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis sumažėjo 0,9 proc. – nuo 250,71 tūkst. t (2020 m. sausio–kovo mėn.) iki 248,43 tūkst. t (2021 m. sausio–kovo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2021 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,06 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,3 proc. mažiau nei 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 15,15 tūkst. gamintojų, kurie laiko 211,20 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2021 m. sausio–kovo mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.242 612,711 321
Alytaus r. sav.7916 036,125 167
Anykščių r. sav.2654 465,043 524
Birštono sav.17138,20149
Biržų r. sav.4926 914,865 605
Druskininkų sav.47121,00165
Elektrėnų sav.51159,62248
Ignalinos r. sav.521 105,771 012
Jonavos r. sav.343 943,182 143
Joniškio r. sav.594 676,973 539
Jurbarko r. sav.5895 847,675 708
Kaišiadorių r. sav.136768,42992
Kalvarijos sav.2615 192,033 550
Kauno m. sav.14,517
Kauno r. sav.937 832,254 147
Kazlų Rūdos sav.1042 835,401 701
Kelmės r. sav.1 0178 429,548 371
Klaipėdos r. sav.1384 334,753 214
Kretingos r. sav.1583 112,902 285
Kupiškio r. sav.3684 225,463 488
Kėdainių r. sav.15111 788,675 936
Lazdijų r. sav.5873 217,522 994
Marijampolės r.26510 412,575 617
Mažeikių r. sav.2354 079,053 540
Molėtų r. sav.2301 420,851 510
Pagėgių sav.3108 985,946 657
Pakruojo r. sav.3416 072,927 870
Panevėžio r. sav.15012 616,357 219
Pasvalio r. sav.21713 186,627 213
Plungės r. sav.3519 137,476 498
Prienų r. sav.3993 869,163 539
Radviliškio r. sav.3029 568,136 566
Raseinių r. sav.7267 996,317 262
Rietavo sav.1763 755,562 612
Rokiškio r. sav.2333 535,422 937
Skuodo r. sav.51511 281,878 094
Tauragės r. sav.6739 564,407 910
Telšių r. sav.57610 830,828 569
Trakų r. sav.60360,28361
Ukmergės r. sav.2092 178,372 037
Utenos r. sav.1873 469,512 946
Varėnos r. sav.90436,04483
Vilkaviškio r. sav.7515 061,364 984
Vilniaus r. sav.37425,87357
Zarasų r. sav.128942,82979
Šakių r. sav.40520 224,6210 227
Šalčininkų r. sav.142798,52662
Šiaulių r. sav.1397 524,694 502
Šilalės r. sav.1 27915 212,7113 712
Šilutės r. sav.7569 185,209 828
Širvintų r. sav.112449,90510
Švenčionių r. sav.241 093,91728
Iš viso15 146291 439,8211 195