VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–birželio mėn. iš 14 099 pieno gamintojų supirko 643,65 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo ir 3,37 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–birželio mėn. – 628,69 tūkst. t vidutinio 4,24 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–birželio mėn. – 640,16tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–birželio mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,4 proc., arba 14,96 tūkst. t. Per 2022 m. birželio mėn. buvo supirkta 121,37 tūkst. t pieno arba 1,3 proc. mažiau nei 2021 m. birželio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. birželio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. birželio mėn., padidėjo 68,6 proc. ir sudarė 422,22 Eur/t. Palyginus su 2022 m. gegužės mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,2 proc. didesnė.

2022 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. birželio mėnesį vidutinė natūralaus (4,13 proc. riebumo ir 3,37 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausiu mėn., sumažėjo 1,6 proc. ir siekė 518,58 Eur, o, palyginti su 2021 m. birželio mėn., ji buvo 72,1 proc. didesnė. Šių metų gegužės mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. birželio–2022 m. birželio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. birželio mėnesį už natūralų pieną (4,17 proc. riebumo ir 3,43 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 571,91 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina sumažėjo 1,8 proc. (2022  m. gegužės mėn. ji buvo 582,49 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. birželio mėn. padidėjo daugiau kaip 1,6 proc. ir buvo 457,0 Eur/t Eur už t (2022 m. gegužės mėn. – 450,0 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. birželio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 485,2 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. birželio mėn., buvo 35,6 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 482,8 Eur/t, Lenkijoje – 473,7 Eur/t, Estijoje – 450,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. birželio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 58,8 proc., Lenkijoje – 42,6 proc., Estijoje – 45,0 proc.

2022 m. birželio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–birželio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 535,25 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,2 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 22,5 tūkst. t, arba 4,4 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 108,4 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–birželio mėn., sumažėjo 7,5 tūkst. t, arba 6,5 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. liepos 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 33,9 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,2 proc. Didžiausią dalį pieno – 38,3 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,6 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,8 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2022 m. sausio–birželio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–birželio mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,3 proc., gamintojų skaičius – 10,5 proc., pieno pardavimas padidėjo 2,4 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo 4,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,8 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 3,1 proc. – nuo 526,70  tūkst. t (2021 m. sausio–birželio  mėn.) iki 543,20 tūkst. t (2022 m. sausio–birželio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 229,92 tūkst. pieninių veislių karvių – 2,6 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,10 tūkst. gamintojų, kurie laiko 207,91 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–birželio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.215 524,491 309
Alytaus r. sav.74713 862,065 012
Anykščių r. sav.2379 935,213 302
Birštono sav.16230,86138
Biržų r. sav.43014 723,355 340
Druskininkų sav.46280,65160
Elektrėnų sav.49391,18225
Ignalinos r. sav.492 501,46978
Jonavos r. sav.337 334,202 002
Joniškio r. sav.4411 897,003 605
Jurbarko r. sav.56413 038,615 500
Kaišiadorių r. sav.1191 716,55892
Kalvarijos sav.23411 573,333 382
Kauno m. sav.16,495
Kauno r. sav.8216 663,614 199
Kazlų Rūdos sav.885 929,801 698
Kelmės r. sav.95119 999,387 944
Klaipėdos r. sav.1299 250,343 066
Kretingos r. sav.1386 829,762 211
Kupiškio r. sav.3209 065,473 319
Kėdainių r. sav.13224 329,716 003
Lazdijų r. sav.55510 271,543 614
Marijampolės r.25020 844,895 346
Mažeikių r. sav.2148 922,063 386
Molėtų r. sav.2053 165,331 494
Pagėgių sav.30120 631,276 613
Pakruojo r. sav.3234 481,398 374
Panevėžio r. sav.14226 413,237 387
Pasvalio r. sav.20827 234,787 421
Plungės r. sav.33920 630,806 402
Prienų r. sav.3718 440,093 339
Radviliškio r. sav.26619 378,186 405
Raseinių r. sav.68516 788,626 729
Rietavo sav.1737 503,252 496
Rokiškio r. sav.2056 976,432 729
Skuodo r. sav.47125 876,708 010
Tauragės r. sav.63120 776,967 416
Telšių r. sav.56925 575,518 784
Trakų r. sav.55660,86327
Ukmergės r. sav.1975 581,322 170
Utenos r. sav.1728 024,232 811
Varėnos r. sav.88842,71421
Vilkaviškio r. sav.68310 713,114 611
Vilniaus r. sav.281 033,70335
Zarasų r. sav.1182 159,28925
Šakių r. sav.35444 031,6810 379
Šalčininkų r. sav.1291 623,55658
Šiaulių r. sav.11916 201,424 421
Šilalės r. sav.1 25037 519,6113 891
Šilutės r. sav.73423 088,159 584
Širvintų r. sav.101909,46442
Švenčionių r. sav.242 268,08697
Iš viso14 099643 651,72207 907