VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–kovo mėn. iš 13 598 pieno gamintojų supirko 306,46 tūkst. t vidutinio 4,39 proc. riebumo ir 3,48 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–kovo mėn. – 291,4 tūkst. t vidutinio 4,33 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–kovo mėn. – 298,5tūkst. t vidutinio 4,27 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,2 proc., arba 15,02 tūkst. t. Per 2022 m. kovo mėn. buvo supirkta 104,88 tūkst. t pieno arba 5,1 proc. daugiau nei 2021 m. kovo mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. kovo mėn., padidėjo 45,4 proc. ir sudarė 364,5 Eur/t. Palyginus su 2022 m. vasario mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 3,1 proc. didesnė.

2022 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. kovo mėnesį vidutinė natūralaus (4,39 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausiu mėn., padidėjo 3,8 proc. ir siekė 476,0 Eur, o, palyginti su 2021 m. kovo mėn., ji buvo 48,1 proc. didesnė. Šių metų sausio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina yra didžiausia per visą 2021 m. kovo–2022 m. kovo mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. kovo mėnesį už natūralų pieną (4,38 proc. riebumo ir 3,57 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 515,3 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,2 proc. (2022  m. vasario mėn. ji buvo 499,1 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. vasario mėn. padidėjo daugiau kaip 2,5 proc. ir buvo 388,8 Eur/t Eur už t (2022 m. vasario mėn. – 379,5 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. kovo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 429,2 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. kovo mėn., buvo 22,0 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 436,6 Eur/t, Lenkijoje – 390,9 Eur/t, Estijoje – 415,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. kovo mėn., Latvijoje kaina padidėjo 45,7 proc., Lenkijoje – 19,0 proc., Estijoje – 36,2 proc.

2022 m. kovo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–kovo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 259,2 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,9 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 16,3 tūkst. t, arba 6,8 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 49,3 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–kovo mėn., sumažėjo 1,3 tūkst. t, arba 2,6 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. balandžio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 35,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Didžiausią dalį pieno – 37,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,5 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,7 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2022 m. sausio–kovo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–kovo mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,4 proc., gamintojų skaičius – 10,2 proc., pieno pardavimas padidėjo 5,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo 0,8 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 5,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 5,6 proc. – nuo 248,4  tūkst. t (2021 m. sausio–kovo  mėn.) iki 262,3 tūkst. t (2022 m. sausio–kovo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 236,1 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,5 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 13,6 tūkst. gamintojų, kurie laiko 205,9 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–kovo mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.212 744,311 306
Alytaus r. sav.6956 401,684 914
Anykščių r. sav.2304 888,893 315
Birštono sav.15115,12129
Biržų r. sav.4237 250,175 365
Druskininkų sav.44121,55156
Elektrėnų sav.49156,28218
Ignalinos r. sav.461 219,27974
Jonavos r. sav.343 961,022 111
Joniškio r. sav.425 897,383 572
Jurbarko r. sav.5405 882,725 430
Kaišiadorių r. sav.114710,20875
Kalvarijos sav.2315 539,873 370
Kauno m. sav.14,405
Kauno r. sav.828 273,534 170
Kazlų Rūdos sav.863 056,261 706
Kelmės r. sav.9258 890,167 849
Klaipėdos r. sav.1264 462,163 091
Kretingos r. sav.1353 247,222 177
Kupiškio r. sav.3124 291,693 300
Kėdainių r. sav.12911 732,955 866
Lazdijų r. sav.5284 873,213 551
Marijampolės r.23910 306,745 297
Mažeikių r. sav.2134 176,093 378
Molėtų r. sav.1981 480,051 482
Pagėgių sav.2839 399,966 518
Pakruojo r. sav.3216 817,598 307
Panevėžio r. sav.13913 147,527 304
Pasvalio r. sav.20613 849,457 379
Plungės r. sav.3299 677,806 323
Prienų r. sav.3493 986,383 328
Radviliškio r. sav.2639 517,356 342
Raseinių r. sav.6507 763,126 664
Rietavo sav.1713 501,742 499
Rokiškio r. sav.1983 461,802 707
Skuodo r. sav.46012 345,237 959
Tauragės r. sav.6149 605,547 355
Telšių r. sav.55211 743,418 660
Trakų r. sav.49279,18323
Ukmergės r. sav.1942 558,752 146
Utenos r. sav.1683 885,742 781
Varėnos r. sav.82362,42414
Vilkaviškio r. sav.6634 871,164 564
Vilniaus r. sav.25505,29330
Zarasų r. sav.113988,53898
Šakių r. sav.34421 783,7010 280
Šalčininkų r. sav.120717,99628
Šiaulių r. sav.1187 935,364 405
Šilalės r. sav.1 19816 718,1713 690
Šilutės r. sav.7029 808,609 421
Širvintų r. sav.95430,72430
Švenčionių r. sav.231 109,70687
Iš viso13 598306 455,10205 949