VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 14 262 pieno gamintojų supirko 904,87 tūkst. t vidutinio 4,00 proc. riebumo ir 3,31 baltymingumo pieno (2021 m. sausio– rugpjūčio mėn. – 884,23tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio– rugpjūčio mėn. – 903,91tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio– rugpjūčio mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,3 proc., arba 20,64 tūkst. t. Per 2022 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 131,90 tūkst. t pieno arba 1,6 proc. mažiau nei 2021 m. rugpjūčio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. rugpjūčio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 65,5 proc. ir sudarė 429,87 Eur/t. Palyginus su 2022 m. liepos mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 0,1 proc. didesnė.

2022 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. rugpjūčio mėnesį vidutinė natūralaus (4,00 proc. riebumo ir 3,31 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su palyginti su praėjusiu mėnesiu, sumažėjo 0,01 proc. ir siekė 511,95 Eur, o, palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėn., ji buvo 65,5 proc. didesnė. Šių metų gegužės mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. rugpjūčio –2022 m. rugpjūčio mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. rugpjūčio mėnesį už natūralų pieną (4,06 proc. riebumo ir 3,38 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 568,59 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 0,5 proc. (2022  m. liepos mėn. ji buvo 565,78 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. rugpjūčio mėn. padidėjo daugiau kaip 0,5 proc. ir buvo 467,00 Eur/t Eur už t (2022 m. liepos mėn. – 464,82 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. rugpjūčio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 518,9 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. rugpjūčio mėn., buvo 42,5 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 502,6 Eur/t, Lenkijoje – 508,1 Eur/t, Estijoje – 480,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. rugpjūčio mėn., Latvijoje kaina padidėjo 62,5 proc., Lenkijoje – 52,2 proc., Estijoje – 54,8 proc.

2022 m. rugpjūčio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 744,81 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,3 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 29,5 tūkst. t, arba 4,1 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 160,1 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio– rugpjūčio mėn., sumažėjo 8,7 tūkst. t, arba 5,2 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,6 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,1 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,9 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,7 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,3 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,8 proc., gamintojų skaičius – 10,3 proc., pieno pardavimas padidėjo 2,3 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo 8,2 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 1,5 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 3,9 proc. – nuo 722,20  tūkst. t (2021 m. sausio–rugpjūčio  mėn.) iki 750,14 tūkst. t (2022 m. sausio–rugpjūčio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 229,28 tūkst. pieninių veislių karvių – 1,4 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,26 tūkst. gamintojų, kurie laiko 208,59 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.217 687,441 314
Alytaus r. sav.76119 957,815 045
Anykščių r. sav.23913 638,123 293
Birštono sav.16324,76138
Biržų r. sav.43920 652,725 367
Druskininkų sav.47407,31158
Elektrėnų sav.49608,19226
Ignalinos r. sav.493 428,78974
Jonavos r. sav.3310 001,111 999
Joniškio r. sav.4416 158,723 638
Jurbarko r. sav.56719 279,235 519
Kaišiadorių r. sav.1212 572,12895
Kalvarijos sav.23616 157,973 396
Kauno m. sav.19,145
Kauno r. sav.8422 346,894 206
Kazlų Rūdos sav.897 914,751 696
Kelmės r. sav.96130 174,627 984
Klaipėdos r. sav.13212 806,843 056
Kretingos r. sav.1419 463,662 227
Kupiškio r. sav.32512 873,533 331
Kėdainių r. sav.13532 464,056 008
Lazdijų r. sav.56314 598,033 633
Marijampolės r.25428 363,145 360
Mažeikių r. sav.21612 675,003 384
Molėtų r. sav.2064 676,281 493
Pagėgių sav.30429 474,766 638
Pakruojo r. sav.3247 188,678 412
Panevėžio r. sav.14335 665,177 407
Pasvalio r. sav.21136 682,717 447
Plungės r. sav.34029 015,616 438
Prienų r. sav.38011 888,193 358
Radviliškio r. sav.26826 880,796 405
Raseinių r. sav.69424 581,766 738
Rietavo sav.17510 775,642 493
Rokiškio r. sav.2069 710,092 738
Skuodo r. sav.47336 090,718 031
Tauragės r. sav.63729 977,097 416
Telšių r. sav.57736 916,598 855
Trakų r. sav.571 011,34327
Ukmergės r. sav.1977 891,242 176
Utenos r. sav.17411 215,082 823
Varėnos r. sav.891 229,93427
Vilkaviškio r. sav.68815 578,314 615
Vilniaus r. sav.281 388,30337
Zarasų r. sav.1203 215,96926
Šakių r. sav.35660 123,2910 431
Šalčininkų r. sav.1292 357,16666
Šiaulių r. sav.12021 932,364 425
Šilalės r. sav.1 26855 589,7413 954
Šilutės r. sav.74234 762,659 608
Širvintų r. sav.1011 339,43442
Švenčionių r. sav.243 142,24708
Iš viso14 262904 865,00208 586