VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 14 312 pieno gamintojų supirko 1 025,30 tūkst. t vidutinio 4,19 proc. riebumo ir 3,46 baltymingumo pieno (2021 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 007,84 tūkst. t vidutinio 4,17 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio– rugsėjo mėn. – 1 025,75 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio– rugsėjo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,7 proc., arba 17,46 tūkst. t. Per 2022 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 120,44 tūkst. t pieno arba 2,6 proc. mažiau nei 2021 m. rugsėjo mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn., padidėjo 55,4 proc. ir sudarė 416,21 Eur/t. Palyginus su 2022 m. rugpjūčio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 3,2 proc. mažesnė.

2022 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. rugsėjo mėnesį vidutinė natūralaus (4,19 proc. riebumo ir 3,46 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su praėjusiu mėnesiu, padidėjo 2,85 proc. ir siekė 526,56 Eur, o, palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn., ji buvo 65,5 proc. didesnė. Šių metų gegužės mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. rugsėjo –2022 m. rugsėjo mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. rugsėjo mėnesį už natūralų pieną (4,22 proc. riebumo ir 3,53 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 581,23 Eur už t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 2,2 proc. (2022  m. rugpjūčio mėn. ji buvo 568,59 Eur už t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. rugsėjo mėn. sumažėjo 3,3 proc. ir buvo 451,55 Eur/t Eur už t (2022 m. rugpjūčio mėn. – 467,00 Eur už t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 544,9 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. rugsėjo mėn., buvo 46,1 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 492,6 Eur/t, Lenkijoje – 531,8 Eur/t, Estijoje – 500,5 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. rugsėjo mėn., Latvijoje kaina padidėjo 54,6 proc., Lenkijoje – 54,1 proc., Estijoje – 57,5 proc.

2022 m. rugsėjo mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 841,84 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 82,1 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 28,6 tūkst. t, arba 3,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 183,5 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio– rugsėjo mėn., sumažėjo11,2 tūkst. t, arba 5,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. spalio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 32,3 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 39,4 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,9 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 22,9 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,9 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,3 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2022 m. sausio–rugsėjo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,8 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 1,7 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo 10,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 2,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 3,6 proc. – nuo 815,23  tūkst. t (2021 m. sausio–rugsėjo  mėn.) iki 844,36 tūkst. t (2022 m. sausio–rugsėjo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 227,53 tūkst. pieninių veislių karvių – 1,3 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 14,31 tūkst. gamintojų, kurie laiko 208,66 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2022 m. sausio–rugsėjo mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.218 752,531 316
Alytaus r. sav.76622 814,725 051
Anykščių r. sav.24115 261,363 289
Birštono sav.16368,12138
Biržų r. sav.44223 449,585 375
Druskininkų sav.47467,15157
Elektrėnų sav.49712,40226
Ignalinos r. sav.493 835,06973
Jonavos r. sav.3311 199,971 997
Joniškio r. sav.4418 170,623 646
Jurbarko r. sav.56822 128,195 519
Kaišiadorių r. sav.1212 948,40896
Kalvarijos sav.23818 329,833 400
Kauno m. sav.110,825
Kauno r. sav.8425 054,294 201
Kazlų Rūdos sav.908 865,821 696
Kelmės r. sav.96234 687,607 978
Klaipėdos r. sav.13314 438,373 055
Kretingos r. sav.14110 664,742 221
Kupiškio r. sav.32714 652,453 331
Kėdainių r. sav.13536 343,236 004
Lazdijų r. sav.56416 645,513 634
Marijampolės r.25531 923,865 362
Mažeikių r. sav.21714 389,683 382
Molėtų r. sav.2065 416,211 490
Pagėgių sav.30533 446,186 644
Pakruojo r. sav.3253 011,658 421
Panevėžio r. sav.14339 971,067 405
Pasvalio r. sav.21141 260,127 461
Plungės r. sav.34132 850,936 452
Prienų r. sav.38113 509,093 358
Radviliškio r. sav.26930 291,316 394
Raseinių r. sav.69928 121,106 736
Rietavo sav.17612 266,002 489
Rokiškio r. sav.20711 012,732 739
Skuodo r. sav.47340 814,998 037
Tauragės r. sav.63734 170,617 410
Telšių r. sav.57741 942,098 871
Trakų r. sav.571 158,17325
Ukmergės r. sav.1988 929,692 173
Utenos r. sav.17512 744,402 832
Varėnos r. sav.901 402,84427
Vilkaviškio r. sav.68817 859,074 610
Vilniaus r. sav.281 562,04337
Zarasų r. sav.1213 702,04925
Šakių r. sav.35867 662,9410 445
Šalčininkų r. sav.1292 700,14668
Šiaulių r. sav.12024 565,384 424
Šilalės r. sav.1 27563 732,2513 971
Šilutės r. sav.74740 008,489 606
Širvintų r. sav.1011 541,04441
Švenčionių r. sav.243 535,39714
Iš viso14 3121 025 302,24208 657