VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2022 m. sausio–vasario mėn. iš 13 393 pieno gamintojų supirko 201,6 tūkst. t vidutinio 4,44 proc. riebumo ir 3,57 baltymingumo pieno (2021 m. sausio–vasario mėn. – 191,6 tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2020 m. sausio–vasario mėn. – 198,8tūkst. t vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2021 m. sausio–vasario mėn., pieno supirkimas padidėjo 5,2 proc., arba 10,0 tūkst. t. Per 2022 m. vasario mėn. buvo supirkta 201,6 tūkst. t pieno arba 1,1 proc. daugiau nei 2022 m. sausio mėn.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. vasario mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2021 m. vasario mėn., padidėjo 42,5 proc. ir sudarė 353,58 Eur/t. Palyginus su 2022 m. sausio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 4,5 proc. didesnė.

2022 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2022 m. vasario mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).
  1. Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. vasario mėnesį vidutinė natūralaus (4,36 proc. riebumo ir 3,48 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su šių metų sausiu mėn., padidėjo 4,0 proc. ir siekė 458,75 Eur, o, palyginti su 2021 m. vasario mėn., ji buvo 43,7 proc. didesnė. Šių metų sausio mėnesio gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina yra didžiausia per visą 2021 m. vasario–2022 m. vasario mėn. laikotarpį.

Stambiems pieno gamintojams, parduodantiems daugiau kaip 40 t žalio pieno per mėnesį, pieno supirkimo įmonės 2022 m. vasario mėnesį už natūralų pieną (4,34 proc. riebumo ir 3,55 proc. baltymingumo) mokėjo vidutiniškai 499,13 Eur/t. Per mėnesį ši pieno kaina padidėjo 3,8 proc. (2022  m. sausio mėn. ji buvo 480,97 Eur/t). Bazinių rodiklių pieno kaina stambiems pieno gamintojams 2022 m. vasario mėn. padidėjo daugiau kaip 4,1 proc. ir buvo 379,48 Eur/t (2022 m. sausio mėn. – 364,37 Eur/t).

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2022 m. vasario mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 422,5 Eur/t ir, palyginti su 2021 m. vasario mėn., buvo 20,8 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 420,2 Eur/t, Lenkijoje – 400,2 Eur/t, Estijoje – 400,0 Eur/t, ir, palyginus su 2021 m. vasario mėn., Latvijoje kaina padidėjo 41,8 proc., Lenkijoje – 21,3 proc., Estijoje – 33,7 proc.

2022 m. vasario mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2022 m. sausio–vasario mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 168,55 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 83,6 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 9,9 tūkst. t, arba 6,3 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 33,0 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2021 m. sausio–vasario mėn., padidėjo 0,03 tūkst. t, arba 0,1 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2022 m. kovo 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 34,9 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 6,9 proc. Didžiausią dalį pieno – 37,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 20,5 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 42,6 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 23,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 8,6 proc. karvių. Beveik ketvirtadalis karvių – 25,1 proc. – laikomos žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2022 m. sausio–vasario mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, karvių skaičius 2022 m. sausio–vasario mėn., palyginus su tuo pačiu 2021 m. laikotarpiu, sumažėjo 2,1 proc., gamintojų skaičius – 10,4 proc., pieno pardavimas padidėjo 5,2 proc. Analizuojant pieno pardavimus pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2022 m. sausio–vasario mėn. sumažėjo 1,9 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis padidėjo 6,9 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 5,6 proc. – nuo 162,66  tūkst. t (2021 m. sausio–vasario  mėn.) iki 171,78 tūkst. t (2022 m. sausio–vasario mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2022 m. kovo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 227,15 tūkst. pieninių veislių karvių – 3,1 proc. mažiau nei 2021 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 13,39 tūkst. gamintojų, kurie laiko 204,9 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2022 m. sausio–vasario mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.201 7931 310
Alytaus r. sav.6734 2194 868
Anykščių r. sav.2273 2223 299
Birštono sav.1477128
Biržų r. sav.4204 7915 355
Druskininkų sav.4379154
Elektrėnų sav.46102210
Ignalinos r. sav.46808973
Jonavos r. sav.342 6012 098
Joniškio r. sav.423 8353 559
Jurbarko r. sav.5363 9255 408
Kaišiadorių r. sav.114471875
Kalvarijos sav.2263 6353 347
Kauno m. sav.135
Kauno r. sav.825 3634 157
Kazlų Rūdos sav.862 0301 712
Kelmės r. sav.9125 9207 791
Klaipėdos r. sav.1252 9073 076
Kretingos r. sav.1352 1222 164
Kupiškio r. sav.3092 8503 293
Kėdainių r. sav.1267 5645 831
Lazdijų r. sav.5163 1933 527
Marijampolės r.2366 7295 283
Mažeikių r. sav.2122 7543 361
Molėtų r. sav.1939801 454
Pagėgių sav.2826 1766 493
Pakruojo r. sav.3110 9698 286
Panevėžio r. sav.1368 6147 279
Pasvalio r. sav.2048 9917 374
Plungės r. sav.3236 3876 247
Prienų r. sav.3422 6353 318
Radviliškio r. sav.2606 3326 324
Raseinių r. sav.6405 1836 633
Rietavo sav.1702 3212 484
Rokiškio r. sav.1972 2882 677
Skuodo r. sav.4598 1367 929
Tauragės r. sav.6076 3467 293
Telšių r. sav.5447 7268 590
Trakų r. sav.45186315
Ukmergės r. sav.1891 6712 121
Utenos r. sav.1592 5682 759
Varėnos r. sav.80236411
Vilkaviškio r. sav.6543 2454 531
Vilniaus r. sav.24334327
Zarasų r. sav.113652896
Šakių r. sav.34114 28110 261
Šalčininkų r. sav.114483619
Šiaulių r. sav.1175 1764 407
Šilalės r. sav.1 18111 16313 592
Šilutės r. sav.6936 4889 368
Širvintų r. sav.93292428
Švenčionių r. sav.21729685
Iš viso13 393201 578204 885