VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 17 716 pieno gamintojų supirko 903,91 tūkst. t vidutinio 4,11 proc. riebumo pieno (2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno, o 2018 m sausio–rugpjūčio mėn. – 912,58 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,05 proc., arba 0,44 tūkst. t. Palyginti su 2019 m. rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,5 proc., arba 1,95 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. rugpjūčio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su 2020 m. liepos mėn., padidėjo 1,9 proc. ir sudarė 222,3 Eur/t. Palyginus su 2019 m. rugpjūčio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 1,0 proc. didesnė.

2020 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2020 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

Žalias pienas pristatomas tiesiogiai į žalio pieno perdirbimo įmonę (PI).

  1. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (PI1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (PI2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (PI3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (PI4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (PI5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (PI6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (PI7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (PI8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (PI9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (PI10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2020 m. liepos mėn. vidutinė natūralaus (3,94 proc. riebumo ir 3,29 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su liepos mėn., padidėjo 2,7 proc. ir siekė 261,7 Eur. Palyginti su 2019 m. rugpjūčio mėn., ji buvo 0,3 proc. didesnė. Analizuojant 2019 m. rugpjūčio mėn. – 2020 m. rugpjūčio mėn. duomenis matyti, kad didžiausia gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo šių metų vasario mėnesį.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2020 m. rugpjūčio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 329,1 Eur/t ir, palyginti su 2019 m. rugpjūčio mėn., buvo 3,3 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 268,1 Eur/t, Lenkijoje – 302,3 Eur/t, Estijoje – 280,0 Eur/t. Palyginus su 2019 m. rugpjūčio mėn., Latvijoje šio pieno kaina sumažėjo 5,5 proc., Estijoje – 6,9 proc. Lenkijoje vidutinė kaina už natūralų pieną, palyginus su 2019 m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,4 proc.

2020 m. rugpjūčio mėn. pieno supirkimo kainos ES-27, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 717,38 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,4 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno. Palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 13,33 tūkst. t, arba 1,9 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 186,54 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., sumažėjo 13,75 tūkst. t, arba 6,9 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2020 m. rugpjūčio 31 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 30,5 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 7,5 proc. Didžiausią dalį pieno – 43,7 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 18,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 47,2 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius yra 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 20,4 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,0 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 23,5 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2020 m. rugpjūčio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, nors karvių skaičius 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginus su tuo pačiu 2019 m. laikotarpiu, sumažėjo 3,8 proc., o gamintojų skaičius – 11,6 proc., pieno pardavimas sumažėjo 0,4 proc. Analizuojant pieno pardavimą pagal ūkius ir juose laikomų karvių skaičių matyti, kad pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo 7,5 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 4,4 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,5 proc. – nuo 714,72 tūkst. t (2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. duomenys) iki 725,53 tūkst. t (2020 m. sausio–rugpjūčio mėn. duomenys).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2020 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 240,30 tūkst. pieninių veislių karvių – 4,4 proc. mažiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 17,72 tūkst. gamintojų, kurie laiko 219,73 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2020 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Savivaldybės pavadinimasGamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.)Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t)Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav.277 256,041 342
Alytaus r. sav.95320 260,795 450
Anykščių r. sav.33014 259,713 729
Birštono sav.22398,97152
Biržų r. sav.56421 736,375 869
Druskininkų sav.56440,00175
Elektrėnų sav.55666,39252
Ignalinos r. sav.633 652,551 142
Jonavos r. sav.3610 607,442 080
Joniškio r. sav.6712 254,863 443
Jurbarko r. sav.69020 620,626 064
Kaišiadorių r. sav.1793 137,481 104
Kalvarijos sav.31116 005,963 658
Kauno m. sav.113,698
Kauno r. sav.10522 209,744 182
Kazlų Rūdos sav.1187 701,961 660
Kelmės r. sav.1 14331 091,098 893
Klaipėdos r. sav.15612 445,243 215
Kretingos r. sav.17910 109,872 511
Kupiškio r. sav.43013 499,773 647
Kėdainių r. sav.18032 981,886 237
Lazdijų r. sav.71810 792,183 227
Marijampolės r.33628 074,415 759
Mažeikių r. sav.25913 281,513 631
Molėtų r. sav.2694 994,731 551
Pagėgių sav.34428 430,716 876
Pakruojo r. sav.5542 749,027 672
Panevėžio r. sav.17936 406,407 461
Pasvalio r. sav.25438 792,088 909
Plungės r. sav.38928 700,446 685
Prienų r. sav.49012 287,673 698
Radviliškio r. sav.35728 375,216 682
Raseinių r. sav.87727 524,447 629
Rietavo sav.20310 865,202 667
Rokiškio r. sav.26411 049,533 028
Skuodo r. sav.56834 759,798 446
Tauragės r. sav.78331 891,368 153
Telšių r. sav.66035 103,198 662
Trakų r. sav.711 093,12361
Ukmergės r. sav.2597 896,782 133
Utenos r. sav.22611 694,803 103
Varėnos r. sav.1121 301,91469
Vilkaviškio r. sav.87518 754,885 506
Vilniaus r. sav.421 436,27393
Zarasų r. sav.1493 629,911 102
Šakių r. sav.48554 423,0710 155
Šalčininkų r. sav.2112 698,18865
Šiaulių r. sav.15722 401,524 602
Šilalės r. sav.1 40853 527,4914 053
Šilutės r. sav.85034 952,2310 108
Širvintų r. sav.1681 850,25605
Švenčionių r. sav.332 816,84722
Iš viso17 716903 906219 726