Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. iš 20 026 pieno gamintojų supirko 904,34 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 912,58 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. – 935,85 tūkst. t vidutinio 4,13 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,9 proc., arba 8,22 tūkst. t. 2019 m. rugpjūčio mėn., palyginus su 2018 m. rugpjūčio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,5 proc., arba 0,61 tūkst. t. Per 2019 m. rugpjūčio mėn. buvo supirkta 131,99 tūkst. t pieno, 2,0 proc. daugiau, palyginti su š. m. liepa.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. rugpjūčio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. liepos mėn., sumažėjo 1,2 proc. ir sudarė 220,1 Eur/t., palyginus su 2018 m. liepos mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, buvo 0,6 proc. mažesnė.

2019 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. rugpjūčio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. rugpjūčio mėn. vidutinė natūralaus (3,97 proc. riebumo ir 3,30 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su liepos mėn., sumažėjo 0,3 proc. ir siekė 261,0 Eur, bet, palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., ji buvo 1,4 proc. didesnė. Nuo 2018 m. rugpjūčio mėn. iki 2019 m. rugpjūčio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 335,1 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., buvo 0,2 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 285,7 Eur/t, Lenkijoje – 300,7 Eur/t ir Estijoje – 300,0 Eur/t, ir, palyginti su 2018 m. rugpjūčio mėn., Latvijoje kaina 2,1 proc. padidėjo, Lenkijoje 2,1 proc. sumažėjo, Estijoje sumažėjo 1,1 proc.

2019 m. rugpjūčio mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 4,73 tūkst. t, arba 0,7 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 188,60 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., sumažėjo 3,50 tūkst. t, arba 1,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,8 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,3 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,5 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,4 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 49,0 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 19,5 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,5 proc. karvių. Beveik penktadalis karvių – 19,5 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2019 m. rugpjūčio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 0,9 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 6,1 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,3 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn. sumažėjo 9,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 5,6 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,0 proc. – nuo 707,56 tūkst. t (2018 m. sausio–rugpjūčio) iki 714,72 tūkst. t (2019 m. sausio–rugpjūčio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2019 m. rugsėjo 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 251,26 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 229,85 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2019 m. sausio–rugpjūčio mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 27 6 851 1 301
Alytaus r. sav. 1 083 20 948 5 784
Anykščių r. sav. 391 14 947 4 178
Birštono sav. 30 487 174
Biržų r. sav. 631 22 205 6 355
Druskininkų sav. 62 448 186
Elektrėnų sav. 58 712 269
Ignalinos r. sav. 80 3 483 1 162
Jonavos r. sav. 50 10 699 2 166
Joniškio r. sav. 72 9 464 2 974
Jurbarko r. sav. 774 21 583 6 652
Kaišiadorių r. sav. 220 3 429 1 293
Kalvarijos sav. 337 15 683 3 710
Kauno m. sav. 1 16 9
Kauno r. sav. 115 21 764 4 227
Kazlų Rūdos sav. 136 7 125 1 644
Kelmės r. sav. 1 258 31 586 9 461
Klaipėdos r. sav. 169 12 342 3 310
Kretingos r. sav. 210 11 118 2 793
Kupiškio r. sav. 500 13 900 4 024
Kėdainių r. sav. 222 32 239 6 477
Lazdijų r. sav. 821 12 919 4 078
Marijampolės r. 385 28 083 5 985
Mažeikių r. sav. 289 13 230 3 853
Molėtų r. sav. 319 4 916 1 623
Pagėgių sav. 373 28 271 7 111
Pakruojo r. sav. 63 40 341 7 592
Panevėžio r. sav. 206 37 186 8 018
Pasvalio r. sav. 278 43 848 8 782
Plungės r. sav. 449 28 650 6 984
Prienų r. sav. 582 13 084 4 139
Radviliškio r. sav. 401 28 811 6 808
Raseinių r. sav. 976 27 400 8 174
Rietavo sav. 225 10 449 2 707
Rokiškio r. sav. 330 11 195 3 203
Skuodo r. sav. 628 34 781 8 864
Tauragės r. sav. 851 30 502 8 388
Telšių r. sav. 717 33 891 8 728
Trakų r. sav. 86 1 177 402
Ukmergės r. sav. 296 7 455 2 214
Utenos r. sav. 251 11 671 3 151
Varėnos r. sav. 145 1 481 540
Vilkaviškio r. sav. 983 20 042 6 050
Vilniaus r. sav. 54 1 389 410
Zarasų r. sav. 183 3 768 1 209
Šakių r. sav. 543 52 858 10 275
Šalčininkų r. sav. 295 3 556 1 170
Šiaulių r. sav. 191 20 981 4 679
Šilalės r. sav. 1 504 51 529 14 425
Šilutės r. sav. 916 34 617 10 537
Širvintų r. sav. 205 2 313 845
Švenčionių r. sav. 55 2 922 754
Iš viso 20 026 904 343 229 847