Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. iš 20 089 pieno gamintojų supirko 1 026,86 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1 038,33 tūkst. t vidutinio 4,10 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. – 1068,67 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,1 proc., arba 11,46 tūkst. t. 2019 m. rugsėjo mėn., palyginus su 2018 m. rugsėjo mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,6 proc., arba 3,24 tūkst. t. Per 2019 m. rugsėjo mėn. buvo supirkta 122,52 tūkst. t pieno, 8,6 proc. mažiau, palyginti su š. m. rugpjūčio.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. rugsėjo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. rugpjūčio mėn., padidėjo 0,5 proc. ir sudarė 221,3 Eur/t. Palyginus su 2018 m. rugsėjo mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, ji buvo 2,9 proc. mažesnė.

2019 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. rugsėjo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. rugsėjo mėn. vidutinė natūralaus (4,15 proc. riebumo ir 3,40 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo 5,4 proc. ir siekė 275,0 Eur, bet, palyginti su 2018 m. rugsėjo mėn., ji buvo 2,3 proc. mažesnė. Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. iki 2019 m. rugsėjo mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. rugsėjo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 337,8 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. rugsėjo mėn., buvo 3,0 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 285,0 Eur/t, Lenkijoje – 302,0 Eur/t ir Estijoje – 300,0 Eur/t, ir, palyginti su 2018 m. rugsėjo mėn., Latvijoje kaina sumažėjo 1,6 Lenkijoje 4,4 proc. sumažėjo, Estijoje sumažėjo 5,1 proc.

2019 m. rugsėjo mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. dešimt daugiausia pieno superkančių įmonių supirko 810,25 tūkst. t natūralaus riebumo pieno, arba 79,0 proc. viso iš Lietuvos pieno gamintojų supirkto pieno.

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 5,49 tūkst. t, arba 0,7 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 216,09 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–rugsėjo mėn., sumažėjo 5,99 tūkst. t, arba 2,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. spalio 1 d. duomenimis, beveik trečdalis pieno – 29,4 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,4 proc. Didžiausią dalį pieno – 44,8 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,5 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 49,0 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, vyresni nei 60 m., laiko 19,3 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,6 proc. karvių. Beveik penktadalis karvių – 19,3 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2019 m. rugsėjo mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,1 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 5,1 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,4 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–rugsėjo mėn. sumažėjo 9,3 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 7,1 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,1 proc. – nuo 796,96 tūkst. t (2018 m. sausio–rugsėjo) iki 805,39 tūkst. t (2019 m. sausio–rugsėjo).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2019 m. spalio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 249,06 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,3 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 20,09 tūkst. gamintojų, kurie laiko 229,52 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra suvartojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2019 m. sausio–rugsėjo mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 29 7 712 1 304
Alytaus r. sav. 1 089 24 116 5 771
Anykščių r. sav. 393 17 007 4 168
Birštono sav. 30 548 173
Biržų r. sav. 632 25 270 6 342
Druskininkų sav. 62 523 186
Elektrėnų sav. 59 823 269
Ignalinos r. sav. 80 3 952 1 158
Jonavos r. sav. 50 12 022 2 169
Joniškio r. sav. 72 10 563 2 977
Jurbarko r. sav. 775 24 603 6 621
Kaišiadorių r. sav. 220 3 932 1 286
Kalvarijos sav. 340 17 790 3 705
Kauno m. sav. 1 18 9
Kauno r. sav. 115 24 446 4 220
Kazlų Rūdos sav. 136 8 119 1 645
Kelmės r. sav. 1 262 36 640 9 449
Klaipėdos r. sav. 170 13 950 3 310
Kretingos r. sav. 210 12 424 2 776
Kupiškio r. sav. 500 15 895 4 008
Kėdainių r. sav. 222 36 057 6 453
Lazdijų r. sav. 823 14 568 4 070
Marijampolės r. 385 31 606 5 972
Mažeikių r. sav. 290 15 047 3 846
Molėtų r. sav. 319 5 671 1 618
Pagėgių sav. 375 32 294 7 107
Pakruojo r. sav. 63 45 321 7 598
Panevėžio r. sav. 206 41 402 7 979
Pasvalio r. sav. 279 49 127 8 776
Plungės r. sav. 450 32 332 6 975
Prienų r. sav. 584 14 884 4 125
Radviliškio r. sav. 403 32 373 6 799
Raseinių r. sav. 980 31 349 8 161
Rietavo sav. 227 12 018 2 708
Rokiškio r. sav. 331 12 675 3 196
Skuodo r. sav. 630 39 438 8 856
Tauragės r. sav. 852 35 094 8 386
Telšių r. sav. 720 38 660 8 734
Trakų r. sav. 87 1 362 410
Ukmergės r. sav. 296 8 586 2 212
Utenos r. sav. 251 13 304 3 149
Varėnos r. sav. 145 1 696 538
Vilkaviškio r. sav. 985 22 835 6 030
Vilniaus r. sav. 54 1 584 411
Zarasų r. sav. 184 4 390 1 207
Šakių r. sav. 543 59 386 10 268
Šalčininkų r. sav. 297 4 013 1 162
Šiaulių r. sav. 192 23 582 4 674
Šilalės r. sav. 1 508 59 645 14 417
Šilutės r. sav. 922 40 281 10 546
Širvintų r. sav. 206 2 650 841
Švenčionių r. sav. 55 3 279 754
Iš viso 20 089 1 026 863 229 524