Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2019 metų sausio–balandžio mėnesius

Pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis, tūkst. t

 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–balandžio mėnesius supirko 397,11 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–balandžio mėn., pieno supirkimas padidėjo 0,7 proc., arba 2,76 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. balandžio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 0,4 proc., arba 0,39 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2019 m. sausio–balandžio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 19 212 pieno gamintojų buvo supirkta 397,11 tūkst. t vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–balandžio mėn. – 394,35 tūkst. t. vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–balandžio mėn. – 394,20 tūkst. t. vidutinio 4,28 proc. riebumo pieno).

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 241,2 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. balandžio mėn., buvo 8,0 proc. didesnė.

2019 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (SP6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. balandžio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. balandžio mėn. vidutinė natūralaus riebumo (4,23 proc. riebumo ir 3,36 proc. baltymingumo) pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginus su š. m. kovo mėn., sumažėjo 1,3 proc. ir siekė 301,1 Eur, bet, palyginti su 2018 m. balandžio mėn., buvo 12,2 proc. didesnė. Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. ir sudarė 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis: ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 2019 m. balandžio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 345,2 Eur/t, palyginus su 2018 m. balandžio mėn., buvo 5,7 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 303,6 Eur/t, palyginus su 2018 m. balandžio mėn., buvo 12,7 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Estijoje siekė 315,0 Eur/t, palyginus su 2018 m. balandžio mėn., buvo 6,3 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lenkijoje siekė 324,3 Eur/t, palyginus su 2018 m. balandžio mėn., buvo 1,5 proc. didesnė.

2019 m. balandžio mėn. pieno supirkimo kainos  ES-28, Eur/t

Šaltinis: Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 4,86 tūkst. t, arba 1,5 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 72,44 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per 2018 m. sausio–balandžio mėnesius, sumažėjo 2,10 tūkst. t, arba 2,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. balandžio 30 d. duomenimis, jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis pieno gamintojų struktūroje sudaro 7,7 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,1 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius yra nuo 41 iki 60 metų. Daugiau kaip trečdalis pieno – 33,7 proc. – superkama iš įmonių. Pieno gamintojų, kurių amžius viršija 60 metų, dalis pieno pardavimų struktūroje sudaro 16,6 proc. Daugiausiai karvių – 48,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 20,0 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,3 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 21,9 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

 
Parduoto pieno kiekio pasiskirstymas pagal pieno gamintojų kategorijas 2019 m. balandžio mėn., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–balandžio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 0,7 proc., karvių skaičius sumažėjo 3,8 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 11,4 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–balandžio mėn. sumažėjo 3,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,7 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 2,0 proc. – nuo 322,16 tūkst. t (2018 m. sausio–balandžio mėn.) iki 328,59 tūkst. t (2019 m. sausio–balandžio mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2019 m. gegužės 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 255,77 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,1 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 229,12 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis sausio–balandžio mėn. (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 3 258 1 301
Alytaus m. sav. 1 2 4
Alytaus r. sav. 1 020 8 422 5 705
Anykščių r. sav. 382 6 624 4 169
Birštono sav. 29 204 173
Biržų r. sav. 620 9 741 6 379
Druskininkų sav. 55 167 177
Elektrėnų sav. 55 250 267
Ignalinos r. sav. 76 1 525 1 162
Jonavos r. sav. 50 5 320 2 157
Joniškio r. sav. 68 4 643 2 937
Jurbarko r. sav. 749 8 614 6 644
Kaišiadorių r. sav. 204 1 299 1 267
Kalvarijos sav. 328 6 929 3 700
Kauno m. sav. 2 10 11
Kauno r. sav. 112 10 632 4 228
Kazlų Rūdos sav. 133 3 302 1 654
Kelmės r. sav. 1 208 11 621 9 311
Klaipėdos r. sav. 163 5 520 3 252
Kretingos r. sav. 205 5 019 2 830
Kupiškio r. sav. 485 5 885 4 062
Kėdainių r. sav. 219 15 960 6 534
Lazdijų r. sav. 763 6 286 4 022
Marijampolės r. 371 13 176 5 985
Mažeikių r. sav. 276 5 495 3 845
Molėtų r. sav. 309 2 008 1 621
Pagėgių sav. 362 11 540 7 045
Pakruojo r. sav. 60 19 018 7 555
Panevėžio m. sav. 2 2 2
Panevėžio r. sav. 197 18 710 8 118
Pasvalio r. sav. 269 21 621 8 762
Plungės r. sav. 438 12 517 6 968
Prienų r. sav. 540 5 699 4 139
Radviliškio r. sav. 392 14 100 6 931
Raseinių r. sav. 923 10 815 8 180
Rietavo sav. 214 4 336 2 713
Rokiškio r. sav. 315 5 112 3 209
Skuodo r. sav. 613 15 327 8 819
Tauragės r. sav. 820 11 949 8 326
Telšių r. sav. 684 13 983 8 629
Trakų r. sav. 81 476 398
Ukmergės r. sav. 280 2 924 2 178
Utenos r. sav. 247 4 966 3 069
Varėnos r. sav. 134 598 529
Vilkaviškio r. sav. 960 8 310 6 089
Vilniaus r. sav. 48 610 399
Zarasų r. sav. 176 1 553 1 278
Šakių r. sav. 529 25 276 10 240
Šalčininkų r. sav. 267 1 593 1 177
Šiaulių r. sav. 183 10 137 4 675
Šilalės r. sav. 1 443 19 477 14 288
Šilutės r. sav. 882 12 203 10 414
Širvintų r. sav. 194 949 852
Švenčionių r. sav. 50 1 400 745
Iš viso 19 212 397 109 229 124