Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–liepos mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis,  63 patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–liepos mėn. iš 19 931 pieno gamintojų supirko 770,36 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–birželio mėn. – 779,20 tūkst. t vidutinio 4,14 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–liepos mėn. – 790,29 tūkst. t vidutinio 4,16 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,1 proc., arba 8,84 tūkst. t. 2019 m. liepos mėn., palyginus su 2018 m. liepos mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,2 proc., arba 1,54 tūkst. t. Per 2019 m. liepos mėn. buvo supirkta 131,326 tūkst. t pieno, 1,2 proc. mažiau, palyginti su 2018 m. liepa.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. liepos mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. birželio mėn., sumažėjo 1,2 proc. ir sudarė 221,5 Eur/t., palyginus su 2018 m. birželio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina, buvo 0,9 proc. mažesnė.

2019 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).
  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. liepos mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. liepos mėn. vidutinė natūralaus (3,98 proc. riebumo ir 3,28 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su birželio mėn., sumažėjo 0,8 proc. ir siekė 261,9 Eur, bet, palyginti su 2018 m. liepos mėn., ji buvo 1,6 proc. didesnė. Nuo 2018 m. liepos mėn. iki 2019 m. liepos mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. liepos mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 308,8 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. liepos mėn., buvo 6,3 proc. mažesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 294,4 Eur/t, Lenkijoje – 381,3 Eur/t ir Estijoje – 300,0 Eur/t, ir, palyginti su 2018 m. liepos mėn., ji buvo atitinkamai Latvijoje 0,3 proc., Lenkijoje 19 proc. didesnė, Estijoje sumažėjo 0,6 proc.

2019 m. birželio mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 6,11 tūkst. t, arba 1,0 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 157,58 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–liepos mėn., sumažėjo 2,73 tūkst. t, arba 1,7 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 30,7 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,2 proc. Didžiausią dalį pieno – 43,9 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,2 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 48,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 19,8 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,4 proc. karvių. Beveik penktadalis karvių – 19,8 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių

2019 m. liepos mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–liepos mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,1 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 4,9 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,3 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–liepos mėn. sumažėjo 11,1 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,6 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 1,0 proc. – nuo 611,36 tūkst. t (2018 m. sausio–liepos) iki 617,33 tūkst. t (2019 m. sausio–liepos).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2019 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 252,83 tūkst. pieninių veislių karvių – 6,2 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 230,20 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

2019 m. sausio–liepos mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 5 943 1 304
Alytaus r. sav. 1 074 17 558 5 787
Anykščių r. sav. 389 12 733 4 185
Birštono sav. 30 421 175
Biržų r. sav. 628 18 879 6 369
Druskininkų sav. 61 373 185
Elektrėnų sav. 57 586 267
Ignalinos r. sav. 78 2 981 1 164
Jonavos r. sav. 50 9 344 2 162
Joniškio r. sav. 71 8 270 2 967
Jurbarko r. sav. 771 18 122 6 677
Kaišiadorių r. sav. 217 2 865 1 296
Kalvarijos sav. 337 13 416 3 715
Kauno m. sav. 1 13 9
Kauno r. sav. 114 18 956 4 234
Kazlų Rūdos sav. 136 6 122 1 645
Kelmės r. sav. 1 254 25 862 9 466
Klaipėdos r. sav. 169 10 564 3 310
Kretingos r. sav. 210 9 599 2 818
Kupiškio r. sav. 498 11 709 4 043
Kėdainių r. sav. 222 28 193 6 516
Lazdijų r. sav. 816 11 157 4 090
Marijampolės r. 384 24 391 5 998
Mažeikių r. sav. 288 11 128 3 860
Molėtų r. sav. 318 4 103 1 627
Pagėgių sav. 372 23 849 7 110
Pakruojo r. sav. 63 34 933 7 578
Panevėžio r. sav. 204 32 651 8 089
Pasvalio r. sav. 275 38 232 8 774
Plungės r. sav. 449 24 427 7 007
Prienų r. sav. 574 11 180 4 162
Radviliškio r. sav. 400 25 037 6 826
Raseinių r. sav. 970 22 964 8 200
Rietavo sav. 224 8 711 2 706
Rokiškio r. sav. 326 9 587 3 215
Skuodo r. sav. 628 29 606 8 856
Tauragės r. sav. 848 25 423 8 394
Telšių r. sav. 713 28 433 8 715
Trakų r. sav. 85 974 400
Ukmergės r. sav. 293 6 244 2 207
Utenos r. sav. 251 9 870 3 154
Varėnos r. sav. 144 1 250 541
Vilkaviškio r. sav. 982 16 945 6 085
Vilniaus r. sav. 53 1 181 408
Zarasų r. sav. 183 3 110 1 215
Šakių r. sav. 542 45 828 10 270
Šalčininkų r. sav. 294 3 055 1 186
Šiaulių r. sav. 190 18 208 4 681
Šilalės r. sav. 1 499 42 554 14 436
Šilutės r. sav. 913 28 327 10 509
Širvintų r. sav. 202 1 940 853
Švenčionių r. sav. 55 2 545 752
Iš viso 19 931 770 355 230 198