Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina 2019 m. sausio–birželio mėn.

VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, iš 63 patvirtintų pieno supirkimo įmonių (toliau – supirkimo įmonės) 2019 m. sausio–birželio mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Jos 2019 m. sausio–birželio mėn. iš 19 559 pieno gamintojų supirko 639,03 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–birželio mėn. – 646,33 tūkst. t vidutinio 4,18 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–birželio mėn. – 646,33 tūkst. t vidutinio 4,20 proc. riebumo pieno). Palyginti su 2018 m. sausio–birželio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 1,1 proc., arba 7,3 tūkst. t. 2019 m. birželio mėn., palyginus su 2018 m. birželio mėn., pieno supirkimas sumažėjo 2,1 proc., arba 2,71 tūkst. t.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. birželio mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina), palyginus su š. m. gegužės mėn., sumažėjo 2,4 proc. ir sudarė 224,1 Eur/t., tačiau buvo 1,1 proc. didesnė, palyginus su 2018 m. birželio mėn. faktine bazinių rodiklių kaina.

2019 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (SP6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (SP7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. birželio mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną ne iš pieno gamintojų

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU).
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1 000–2 000 kg pieno per vieną dieną (TU6), 7 grupė – 2 000–4 000 kg pieno per vieną dieną (TU7), 8 grupė – 4 000–10 000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10 000–20 000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė – 20 000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos duomenimis, 2019 m. birželio mėn. vidutinė natūralaus (3,99 proc. riebumo ir 3,26 proc. baltymingumo) žalio pieno supirkimo kaina Lietuvoje, palyginti su gegužės mėn., sumažėjo 5,9 proc. ir siekė 264,0 Eur, bet, palyginti su 2018 m. birželio mėn., ji buvo 3,2 proc. didesnė. Nuo 2018 m. birželio mėn. iki 2019 m. birželio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. – 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis ŽŪIKVC LŽŪMPRIS

Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos šalyse 2019 m. birželio mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 338,1 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. birželio mėn., buvo 4,8 proc. didesnė. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 269,8 Eur/t, Estijoje – 296,5 Eur/t, Lenkijoje – 304,0 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. birželio mėn., ji buvo atitinkamai 8,4 proc., 4,9 proc. ir 3,7 proc. didesnė.

2019 m. birželio mėn. pieno supirkimo kainos ES-28, Eur/t

Šaltinis Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Palyginti su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas sumažėjo 4,96 tūkst. t, arba 1,0 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis sudarė 127,40 tūkst. t ir, palyginti su pieno kiekiu, supirktu 2018 m. sausio–birželio mėn., sumažėjo 2,35 tūkst. t, arba 1,8 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. liepos 1 d. duomenimis, daugiau kaip trečdalis pieno – 31,6 proc. – buvo supirkta iš įmonių, kita dalis – iš pieno gamintojų. Iš visų pieno gamintojų jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis sudarė 8,0 proc. Didžiausią dalį pieno – 43,3 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius nuo 41 iki 60 metų, o 17,1 proc. sudaro pieno gamintojai, kurių amžius viršija 60 metų. Daugiausia karvių – 48,9 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 19,7 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., laiko 9,4 proc. karvių. Daugiau kaip penktadalis karvių – 21,9 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekis pagal pieno gamintojų amžių 2019 m. birželio mėn., proc.

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–birželio mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, sumažėjo 1,1 proc., tačiau karvių skaičius sumažėjo 1,7 proc., o gamintojų skaičius sumažėjo 11,4 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–birželio mėn. sumažėjo 9,4 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 7,2 proc. Ūkių, kuriuose laikoma 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekis padidėjo 0,7 proc. – nuo 513,50 tūkst. t (2018 m. sausio–birželio) iki 517,16 tūkst. t (2019 m. sausio–birželio).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro (toliau – ŽŪIKVC ŪGR) duomenimis, 2019 m. liepos 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 255,13 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 230,00 tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Lietuvos pieno supirkimo įmonių supirktas pieno kiekis ir pieninių veislių karvių skaičius

Šaltiniai: ŽŪIKVC PAIS, ŽŪIKVC ŪGR

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes 2019 m. sausio–birželio mėn.

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 5 037 1 304
Alytaus m. sav. 2 7 5
Alytaus r. sav. 1 064 14 212 5 769
Anykščių r. sav. 388 10 602 4 184
Birštono sav. 30 347 175
Biržų r. sav. 628 15 637 6 369
Druskininkų sav. 61 301 185
Elektrėnų sav. 56 462 266
Ignalinos r. sav. 78 2 489 1 164
Jonavos r. sav. 50 8 006 2 162
Joniškio r. sav. 71 7 011 2 967
Jurbarko r. sav. 765 14 681 6 668
Kaišiadorių r. sav. 217 2 292 1 296
Kalvarijos sav. 336 11 123 3 714
Kauno m. sav. 1 11 9
Kauno r. sav. 114 16 146 4 234
Kazlų Rūdos sav. 135 5 132 1 645
Kelmės r. sav. 1 248 20 628 9 459
Klaipėdos r. sav. 169 8 824 3 310
Kretingos r. sav. 208 8 050 2 815
Kupiškio r. sav. 496 9 622 4 035
Kėdainių r. sav. 221 24 127 6 507
Lazdijų r. sav. 801 9 401 4 063
Marijampolės r. 382 20 601 5 993
Mažeikių r. sav. 284 9 115 3 850
Molėtų r. sav. 316 3 347 1 626
Pagėgių sav. 371 19 461 7 110
Pakruojo r. sav. 62 29 424 7 575
Panevėžio m. sav. 2 3 2
Panevėžio r. sav. 201 28 093 8 086
Pasvalio r. sav. 274 32 658 8 774
Plungės r. sav. 446 20 234 6 992
Prienų r. sav. 568 9 255 4 158
Radviliškio r. sav. 399 21 296 6 824
Raseinių r. sav. 959 18 583 8 188
Rietavo sav. 220 7 116 2 704
Rokiškio r. sav. 326 8 021 3 215
Skuodo r. sav. 627 24 581 8 856
Tauragės r. sav. 846 20 507 8 388
Telšių r. sav. 704 23 250 8 705
Trakų r. sav. 84 793 399
Ukmergės r. sav. 293 5 073 2 207
Utenos r. sav. 250 8 187 3 153
Varėnos r. sav. 143 1 027 540
Vilkaviškio r. sav. 980 13 860 6 084
Vilniaus r. sav. 52 984 407
Zarasų r. sav. 181 2 498 1 213
Šakių r. sav. 539 38 738 10 260
Šalčininkų r. sav. 289 2 573 1 181
Šiaulių r. sav. 190 15 489 4 682
Šilalės r. sav. 1 489 34 035 14 421
Šilutės r. sav. 905 22 346 10 501
Širvintų r. sav. 201 1 589 851
Švenčionių r. sav. 53 2 148 750
Iš viso 19 801 639 029 230 000