Pieno supirkimas iš pieno gamintojų ir mokama kaina per 2019 metų sausio–kovo mėnesius

 VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro tvarkomos Pieno apskaitos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC PAIS) duomenimis, patvirtintos pieno supirkimo įmonės (toliau – supirkimo įmonės) per 2019 m. sausio–kovo mėnesius supirko 294,38 tūkst. t pieno. Palyginus su 2018 m. sausio–kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 1,08 proc., arba 3,14 tūkst. t. Palyginus su 2018 m. kovo mėn., pieno supirkimas padidėjo 2,5 proc., arba 2,43 tūkst. t. ŽŪIKVC PAIS duomenimis, iš 63 supirkimo įmonių 2019 m. sausio–kovo mėn. pieną iš pieno gamintojų supirko 58 supirkimo įmonės. Supirkimo įmonių kiekvieną mėnesį teikiamų ataskaitų duomenimis, iš 18 928 pieno gamintojų buvo supirkta 294,38   tūkst. t vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno (2018 m. sausio–kovo mėn. – 291,24 tūkst. t. vidutinio 4,31 proc. riebumo pieno, o 2017 m. sausio–kovo mėn. – 292,00 tūkst. t. vidutinio 4,29 proc. riebumo pieno).

Lietuvos pieno supirkimo įmonių iš pieno gamintojų supirkto pieno kiekis

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, 2019 m. kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė faktinė bazinių rodiklių pieno kaina (su priedais ir nuoskaitomis) (toliau – faktinė bazinių rodiklių kaina) sudarė 240,0 Eur/t ir, palyginti su 2018 m. kovo mėn., buvo 5,3 proc. didesnė.

2019 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t), superkant pieną iš pieno gamintojų (imant II dekados žalio pieno pardavėjo grupę)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną pristatant į žalio pieno supirkimo punktą (SP)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (SP1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (SP2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (SP3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (SP4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (SP5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (SP6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (SP7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (SP8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (SP10), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (SP10).

2019 m. kovo mėn.  vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių kaina (Eur/t)

  1. Supirkėjų mokama kaina, žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

2019 m. kovo mėn. vidutinė faktinė (su priedais ir nuoskaitomis) bazinių rodiklių supirkėjų mokama kaina (Eur/t)

  1. žalią pieną paimant tiesiogiai iš ūkio, superkant pieną ne iš pieno gamintojų (TU)
  2. 1 grupė – iki 100 kg pieno per vieną dieną (TU1), 2 grupė – 100–200 kg pieno per vieną dieną (TU2), 3 grupė – 200–300 kg pieno per vieną dieną (TU3), 4 grupė – 300–500 kg pieno per vieną dieną (TU4), 5 grupė – 500–1 000 kg pieno per vieną dieną (TU5), 6 grupė – 1000–2000 kg pieno per vieną dieną, (TU6) 7 grupė – 2000–4000 kg pieno per vieną dieną, (TU7) 8 grupė – 4000–10000 kg pieno per vieną dieną (TU8), 9 grupė – 10000–20000 kg pieno per vieną dieną (TU9), 10 grupė  – 20000 ir daugiau kg pieno per vieną dieną (TU10).

ŽŪIKVC tvarkomos Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos (toliau – ŽŪIKVC LŽŪMPRIS) duomenimis, 2019 m. kovo mėn. supirkimo įmonių pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje sudarė 305,2 Eur ir, palyginti su 2018 m. kovo mėn., buvo 6,3 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2019 m. kovo mėnesį, palyginti su š. m. vasariu, sumažėjo 0,4 proc. Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2018 m. gruodžio mėn. didžiausia pieno gamintojams mokėta vidutinė natūralaus riebumo pienokaina buvo 2018 m. lapkričio mėn. ir sudarė 316,6 Eur/t.

Vidutinė natūralaus riebumo pieno kaina Lietuvoje, Eur/t

Šaltinis: ŽŪIKVC LŽŪMPRIS
Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato išankstiniais duomenimis, Europos Sąjungos (toliau – ES) šalyse 2019 m. kovo mėn. mokėta vidutinė kaina už natūralų pieną siekė 348,5 Eur/t, palyginus su 2018 m. kovo mėn., buvo 3,8 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Latvijoje siekė 302,9 Eur/t, palyginus su 2018 m. kovo mėn., buvo 10,2 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Estijoje siekė 320 Eur/t, palyginus su 2018 m. kovo mėn., buvo 6,8 proc. didesnė. Vidutinė natūralaus pieno supirkimo kaina Lenkijoje siekė 323,4 Eur/t, palyginus su 2018 m. vasario mėn., buvo 0,2 proc. mažesnė.

2019 m. kovo mėn. pieno supirkimo kainos  ES-28, Eur/t

Šaltinis: Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas

Palyginus su 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu, pieno supirkimas padidėjo 4,36 tūkst. t, arba 1,8 proc. Kitose įmonėse iš pieno gamintojų superkamo pieno kiekis sudarė 53,38 tūkst. t ir, palyginus su pieno kiekiu, supirktu per 2018 m. sausio–kovo mėnesius, sumažėjo 1,22 tūkst. t, arba 2,2 proc.

Pieno supirkimas pagal supirkėjus, proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS 2019 m. kovo mėn. 31 d. duomenimis, jaunųjų pieno gamintojų, kurių amžius nesiekia 40 metų, dalis pieno gamintojų struktūroje sudaro 7,6 proc. Didžiausią dalį pieno – 42,0 proc. – supirkėjams parduoda pieno gamintojai, kurių amžius yra nuo 41 iki 60 metų. Nemaža dalis pieno – 33,8 proc. – superkama iš įmonių. Pieno gamintojų, kurių amžius viršija 60 metų, dalis pieno pardavimų struktūroje sudaro 16,7 proc. Daugiausiai karvių – 48,8 proc. – laiko pieno gamintojai, kurių amžius siekia 41–60 metų. Pieno gamintojai, kurių amžius didesnis nei 60 m., laiko 20,1 proc. karvių. Jaunieji pieno gamintojai, kurių amžius iki 40 m., telaiko 9,2 proc. karvių. Gana didelė dalis karvių – 22,0 proc. – laikoma žemės ūkio įmonėse.

Parduoto pieno kiekio pasiskirstymas pagal pieno gamintojų kategorijas 2019 m. kovo mėn., proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

ŽŪIKVC PAIS duomenimis, pieno pardavimas 2019 m. sausio–kovo mėn., palyginus su tuo pačiu 2018 m. laikotarpiu, padidėjo 1,1 proc., karvių skaičius sumažėjo 3,8 proc., gamintojų skaičius sumažėjo 11,2 proc. Labiausiai pieno supirkimas mažėjo iš ūkių, kurie laiko 1–5 ir 6–14 karvių. Supirkto pieno kiekis iš ūkių, laikančių 1–5 karves, 2019 m. sausio–kovo mėn. sumažėjo 3,6 proc., o 6–14 karvių laikančių laikytojų parduodamo pieno kiekis sumažėjo 6,6 proc. Ūkių, kurie laiko 15 ir daugiau karvių, parduodamo pieno kiekiai padidėjo 2,5 proc. – nuo 237,90 tūkst. t (2018 m. sausio–kovo mėn.) iki 243,79 tūkst. t (2019 m. sausio–kovo mėn.).

Pieno pardavimas pagal karvių skaičių

Šaltinis: ŽŪIKVC PAIS

Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, 2019 m. balandžio 1 d. Lietuvoje buvo įregistruota 256,10 tūkst. pieninių veislių karvių – 5,8 proc. mažiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu. Pienas superkamas iš 228,73  tūkst. karvių, nes dalis ūkiuose pagaminto pieno yra sunaudojama savo reikmėms, parduodama arba atiduodama tiesiogiai vartoti.

Pieno gamintojų ir karvių skaičius ir supirkto pieno kiekis pagal savivaldybes

Savivaldybės pavadinimas Gamintojų, tiekusių pieną supirkėjams, skaičius (vnt.) Supirkėjų supirktas pieno kiekis sausio–kovo mėn. (t) Vidutinis karvių skaičius (vnt.)
Akmenės r. sav. 26 2 391 1 295
Alytaus m. sav. 1 1 4
Alytaus r. sav. 999 6 214 5 685
Anykščių r. sav. 380 4 930 4 161
Birštono sav. 28 146 172
Biržų r. sav. 613 7 290 6 369
Druskininkų sav. 53 124 176
Elektrėnų sav. 53 177 265
Ignalinos r. sav. 76 1 146 1 167
Jonavos r. sav. 48 3 963 2 148
Joniškio r. sav. 67 3 520 2 918
Jurbarko r. sav. 736 6 323 6 625
Kaišiadorių r. sav. 200 962 1 256
Kalvarijos sav. 324 5 163 3 702
Kauno m. sav. 3 8 12
Kauno r. sav. 110 7 941 4 232
Kazlų Rūdos sav. 131 2 468 1 662
Kelmės r. sav. 1 197 8 505 9 293
Klaipėdos r. sav. 158 4 112 3 207
Kretingos r. sav. 202 3 732 2 838
Kupiškio r. sav. 480 4 407 4 077
Kėdainių r. sav. 217 11 896 6 556
Lazdijų r. sav. 740 4 619 4 001
Marijampolės r. 367 9 773 5 984
Mažeikių r. sav. 273 4 079 3 811
Molėtų r. sav. 308 1 489 1 625
Pagėgių sav. 356 8 427 7 020
Pakruojo r. sav. 60 14 144 7 540
Panevėžio m. sav. 2 1 2
Panevėžio r. sav. 194 13 895 8 121
Pasvalio r. sav. 268 16 158 8 746
Plungės r. sav. 433 9 291 6 952
Prienų r. sav. 534 4 249 4 126
Radviliškio r. sav. 389 10 602 6 974
Raseinių r. sav. 906 7 967 8 180
Rietavo sav. 211 3 210 2 714
Rokiškio r. sav. 313 3 850 3 217
Skuodo r. sav. 607 11 394 8 817
Tauragės r. sav. 804 8 756 8 293
Telšių r. sav. 679 10 306 8 601
Trakų r. sav. 81 361 400
Ukmergės r. sav. 277 2 143 2 170
Utenos r. sav. 244 3 667 3 066
Varėnos r. sav. 132 444 522
Vilkaviškio r. sav. 950 6 223 6 099
Vilniaus r. sav. 47 453 400
Zarasų r. sav. 173 1 150 1 277
Šakių r. sav. 522 18 824 10 241
Šalčininkų r. sav. 256 1 176 1 175
Šiaulių r. sav. 181 7 597 4 668
Šilalės r. sav. 1 409 14 212 14 202
Šilutės r. sav. 872 8 753 10 377
Širvintų r. sav. 192 713 854
Švenčionių r. sav. 46 1 038 737
Iš viso 18 928 294 384 228 732